Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

VIỆN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Điện thoại:  0292 3730448

Website: https://dragon.ctu.edu.vn

Được thành lập năm 2008, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ đa ngành nhằm phục vụ cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, sản xuất nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; xây dựng chiến lược và kế hoạch thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu cho các địa phương ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Viện cũng là đầu mối phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm giữa các viện, trường trong và ngoài nước, đặc biệt là giữa trường Đại học Cần Thơ với các địa phương ở ĐBSCL trong  thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Đơn vị trực thuộc

·         Tổ Văn phòng và Đào tạo

·         Tổ Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học

·         Năm nhóm nghiên cứu đa ngành:

 

1.  Cơ sở dữ liệu – GIS – Mô hình: tổng hợp và phân tích dữ liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, các mô hình phân tích không gian và công cụ thể hiện thông tin trực quan hỗ trợ cho việc ra quyết định.

2.  Quản lý tài nguyên nước: Nghiên cứu các tương tác giữa đất, nước và việc sử dụng tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3.  Đa dạng sinh học: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học của ĐBSCL.

4.  Quy hoạch sử dụng đất đai: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất đai ở ĐBSCL và các tiến trình quy hoạch sử dụng đất đai nhằm giảm thiểu phát thải và tác động xấu đến môi trường.

5.  Kinh tế xã hội: Nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân, sự di dân, kiến nghị các thể chế, chính sách nhằm tăng cường khả năng cho các địa phượng ở ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập huấn

Viện tổ chức tập huấn ngắn và dài hạn về các lĩnh vực liên quan đến thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hâu cho các địa phương.Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University