Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Ðiện thoại: 0292 3872013

Website: https://sss.ctu.edu.vn

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn được thành lập năm 2009 trên cơ sở của Khoa Sư phạm và Trung tâm Học liệu. Khoa thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   

Từ khi thành lập cho đến nay, Khoa không ngừng nỗ lực để cải tiến chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Trong thời gian tới Khoa sẽ mở thêm hai chuyên ngành đào tạo bậc đại học là Xã hội học và Báo chí và một chuyên ngành cao học là Ngôn ngữ học ứng dụng. 

Số lượng cán bộ:                             73

Số lượng sinh viên đại học:           2.771

Số lượng sinh viên cao học:              77

Khoa có 5 bộ môn:

1. Ngữ văn

2. Ngoại ngữ

3. Lịch sử - Địa lý – Du lịch

4. Xã hội học

5. Quản trị thông tin  - Thư viện

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Cử nhân Anh văn

2. Cử nhân Pháp văn

3. Du lịch

4. Ngữ văn

5. Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

6. Quản trị thông tin – Thư viện

Bậc Cao học

1. Văn học Việt NamThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University