Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Bộ môn Giáo dục thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điện thoại: 0292 3872187

Website: https://dpe.ctu.edu.vn

Bộ môn Giáo dục Thể chất  thành lập năm 1983. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học về thể dục, thực hiện giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường và đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Thể dục thể thao. Quản lý các hoạt động thể dục - thể thao và tổ chức, huấn luyện các vận động viên, đội tuyển thể thao của Trường tham gia các giải thi đấu của tỉnh, thành, ngành và toàn quốc.

Số lượng cán bộ:                                                   20

Số lượng sinh viên đại học:                                   295

Bộ môn có 2 Tổ chuyên môn

1. Môn Bóng

2. Điền Kinh & các môn khác

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Sư phạm thể dục – thể thaoThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University