Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Dự bị Dân tộc

KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

Ðiện thoại: 0292 3872198

Website: https://spu.ctu.edu.vn

Khoa Dự bị Dân tộc được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ Khoa học kỹ thuật người dân tộc và vùng sâu cho các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức giảng dạy, giảng dạy và quản lý học sinh dự bị đại học, giúp cho học sinh củng cố lại một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản của chương trình Trung học phổ thông và rèn luyện phương pháp tư duy, giúp cho học sinh có đủ năng lực để học tốt các môn học ở trình độ đại học.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và đào tạo giao cho Khoa Dự bị dân tộc đào tạo dự bị đại học 3 khối A, B, C, gồm 2 hệ đào tạo: Hệ dự bị chính quy và Hệ dự bị cử tuyển.

Trong một năm học tập, học sinh sẽ được học theo chương trình thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 08 môn học). Ngoài 3 môn học chính khóa của khối A (Toán học, Vật lý, Hóa học), Khối B (Toán học, Hóa học, Sinh học), Khối C (Văn học, Lịch sử, Địa lý), các em còn phải học các môn Tiếng Việt, Tin học, Anh văn, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất nhằm đáp ứng giáo dục toàn diện cho học sinh.



Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University