Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Luật

KHOA LUẬT 

Ðiện thoại: 0292 3832569

Website: http://sl.ctu.edu.vn

Khoa Luật được thành lập vào tháng 09 năm 1998. Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo cử nhân luật cho vùng ĐBSCL và trong cả nước. Ngoài ra, Khoa còn thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ các cơ quan pháp luật địa phương, các doanh nghiệp, v.v..Nghiên cứu các lĩnh vực luật pháp cũng là một hoạt động được Khoa ưu tiên phát triển.

Hàng năm Khoa tuyển sinh khoảng 300 sinh viên Luật chính quy tại Trường và khoảng 500 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết.

Số lượng cán bộ:                                      49

Số lượng sinh viên đại học:                    1.644

Khoa có 3 bộ môn

1. Luật Tư pháp

2. Luật Hành chính

3. Luật Thương mại                 

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Luật Hành chính

2. Luật Tư pháp

3. Luật Thương mại    Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University