Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Kinh tế

KHOA KINH TẾ

       Điện thoại: 0292 3838831

       Website: http://ce.ctu.edu.vn

       Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thành lập năm 1979 với nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học các ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Khoa đào tạo Cao học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Tài chính – Ngân hàng. Ngoài ra, Khoa còn thực hiện nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực Phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước,  Quản lý, giám sát và đánh giá dự án, Qui hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

       Khoa còn tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh; hợp tác với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp để định hướng nghiên cứu, góp phần vào việc phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thêm vào đó, Khoa đã thực hiện thành công nhiều đề án hợp tác quốc tế góp phần quan trọng để nâng cao kiến thức và chất lượng cán bộ cũng như công tác giảng dạy

Số lượng cán bộ:                      107

Số lượng sinh viên đại học:     5.345

Số lượng học viên cao học:        576

Khoa có 6 bộ môn và 1 trung tâm:

1. Kế toán - Kiểm toán

2. Quản trị kinh doanh

3. Tài chính – Ngân hàng

4. Kinh tế

5. Marketing và Du lịch - Dịch vụ

6. Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế môi trường

7. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế

Ngành nghề đào tạo:

            Bậc đại học

1. Kế toán - Kiểm toán

2. Kế toán tổng hợp

3. Kinh tế học

4. Kinh tế nông nghiệp

5. Kinh tế tài nguyên & Môi trường

6. Ngoại thương

7. Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ

8. Quản trị kinh doanh marketing

9. Quản trị kinh doanh tổng hợp

10. Quản trị kinh doanh-Thương mại

11. Tài chính - Ngân hàng

12. Tài chính doanh nghiệp

            Bậc cao học

1. Quản trị kinh doanh

2. Kinh tế nông nghiệp

3. Tài chính – Ngân hàngThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University