Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Sư phạm

KHOA SƯ PHẠM

Ðiện thoại: 0292 3830261

Website: https://se.ctu.edu.vn/

Khoa Sư phạm được thành lập năm 1966. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo giáo viên THPT trình độ cử nhân và thạc sĩ, phục vụ các hoạt động phát triển năng lực chuyển môn của giáo viên và chủ trì nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Trong những năm qua, Khoa đã hợp tác với nhiều viện, trường trong và ngoài nước; các tổ chức quốc tế ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Á trong các lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Khoa đang tìm kiếm để xây dựng và phát triển liên kết trong giáo dục và trong nghiên cứu các chương trình đào tạo, lý luận dạy học, phát triển chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

     Lực lượng cán bộ:                          231

Số lượng sinh viên đại học:           4.262

Số lượng học viên cao học:              446

Khoa có 10 bộ môn và 1 trung tâm

1.   Sư phạm Toán học

2.   Sư phạm Vật lý      

3.   Sư phạm Hoá học

4.   Sư phạm Sinh học

5.   Sư phạm Ngữ văn

6.   Sư phạm Lịch sử

7.   Sư phạm Ðịa lý

8.   Sư phạm Anh văn

9.   Sư phạm Pháp văn

10. Tâm lý - Giáo dục

11. Trung tâm bồi dưỡng và phát triển nghiệp vụ sư phạm  

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1.   Sư phạm Toán học

2.   Sư phạm Toán - Tin học

3.   Sư phạm Vật lý

4.   Sư phạm Vật lý - Tin học

5.   Sư phạm Vật lý – Công nghệ

6.   Sư phạm Hoá học 

7.   Sư phạm Sinh học

8.   Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

9.   Sư phạm Ngữ Văn

10. Sư phạm Lịch sử

11. Sư phạm Ðịa lý

12. Sư phạm Anh văn

13. Sư phạm Pháp văn

14. Sư phạm Tiểu học

Bậc Cao học

1. Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh

2. Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Pháp

3. Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán

4. Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Việt và Văn học Việt NamThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University