Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Khoa học Tự nhiên

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ðiện thoại: 0292 3832062

Website: https://cns.ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập năm 1966. Qua nhiều lần mang tên khác nhau nhưng vẫn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học cơ bản: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh vật và Tin học đại cương cho tất cả các ngành thuộc khối kỹ thuật, khối nông nghiệp, sinh học ứng dụng và khoa học tự nhiên trong Trường đồng thời tổ chức đào tạo bậc đại học cho các ngành Sinh học, Hóa học và Toán ứng dụng, Tin học ứng dụng, bậc cao học cho các ngành Sinh thái, Toán học, Vật lý, Hóa học; tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sinh học, hóa học, công nghệ nanô và thống kê ứng dụng.

     Khoa hiện có 36 phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại và 13 phòng máy tính để phục vụ cho việc nâng cao kỹ năng thực hành của sinh viên.

Số lượng cán bộ:                                                  115

Số lượng sinh viên đại học:                                    850

Số lượng học viên cao học:                                    550

Khoa có 5 bộ môn

1. Toán học

2. Vật lý

3. Hóa học

4. Sinh học

5. Tin học ứng dụng

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1.  Sinh học

2.  Hóa phân tích

3.  Toán ứng dụng

4.  Hóa dược

5. Tin học ứng dụng

Bậc Cao học

1. Sinh thái học

2. Toán học

3. Vật lý học

4. Hóa họcThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University