Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Ðiện thoại: 0292 3830841

Website: http://www.cit.ctu.edu.vn

Khoa Công nghệ Thông tin vàTruyền thông được thành lập năm 1994 trên cơ sở Trung tâm Điện tử - Tin học. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Khoa đã tham gia nhiều chương trình, dự án như: chương trình Mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin, dự án Nâng cao năng lực đào tạo đại học và sau đại học, các chương trình hợp tác với với Đại học Nantes (Pháp), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), đại học Kermi-tornio (Phần Lan), công ty Aptech (Ấn độ) về đào tạo v.v... Trong nghiên cứu Khoa học Khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài cấp trường, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Nhờ những chương trình và dự án này, Khoa đã không ngừng phát triển qui mô đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng các mối quan hệ hợp tác. 

Số lượng cán bộ:                                                    176

Số lượng sinh viên đại học:                                   1.835

Số lượng học viên cao học:                                       80

Khoa có tiềm năng trong các lĩnh vực:

        E-learning Đào tạo từ xa

        Hệ thống thông tin phân tán và tích hợp

        Mạng khai thác dữ liệu và nhận dạng

        Mô hình toán, Dự báo và Mô phỏng

        Hệ thống kết nối và nguồn mở

        Bảo mật thông tin và An toàn hệ thống

        Truyền thông di động 

Khoa có 4 bộ môn và  3 trung tâm

1. Bộ môn Hệ thống Thông tin

2. Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

3. Bộ môn Công nghệ phần mềm

4. Bộ môn Khoa học máy tính

5. Trung tâm Công nghệ phần mềm

6. Trung tâm Điện tử - Tin học

7. Trung tâm Đào tạo mạng

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Hệ thống thông tin

2. Kỹ thuật phần mềm

3. Mạng máy tính và truyền thông

4. Khoa học máy tính

5. Công nghệ thông tin (Song ngữ hợp tác với Pháp)

Bậc Cao học

1.      Hệ thống thông tin

2.      Thạc sĩ M2ECD, hợp tác đào tạo với Đại học Nantes (Pháp).Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University