Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Thủy sản

KHOA THỦY SẢN

Ðiện thoại: 0292 3830323

Website: https://caf.ctu.edu.vn

Khoa Thủy sản được thành lập năm 1979. Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều trình độ khác nhau để phục vụ cho các chương trình nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật để phát triển lĩnh vực thủy sản và nghề cá của cả nước, đặc biệt là khu vực phía  Nam Việt Nam. Từ lâu Khoa đã nổi trội trong các hoạt động và được xem như là một đơn vị đi đầu về thủy sản và nghề cá trong vùng.

Số lượng cán bộ:                                                               112

Số lượng sinh viên đại học:                                              1.536

Số lượng học viên cao học:                                                147

Khoa có 6 bộ môn và 1 trung tâm

1. Thủy Sinh học ứng dụng

2. Bộ môn Sinh học và bệnh học thuỷ sản

3. Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

4. Kỹ thuật nuôi hải sản

5. Quản lý và Kinh tế Nghề cá

6. Dinh dưỡng và Chế biến Thủy sản

7. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Thủy sản

Ngành nghề đào tạo

Đại học

1. Nuôi trồng Thủy sản

2. Bệnh học thủy sản

3. Quản lý nghề cá

4. Kinh tế thủy sản

5. Chế biến thủy sản

6. Sinh học biển

Cao học

1. Thủy sản

2. Quản lý và bảo tồn nguồn thủy sản

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

1. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

2. Nuôi trồng thủy sản nước lợ/mặnThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University