Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG

Ðiện thoại: 0292 3830985

Website: https://caab.ctu.edu.vn

Khoa Nông nghiệp thuộc Trường ĐHCT được thành lập năm 1968, sau khi thành lập Trường Đại học Cần Thơ được 2 năm. Đến năm 1975, Khoa đã đảm trách 7 chuyên ngành và đào tạo hơn 300 sinh viên tốt nghiệp kỹ sư. Kể từ năm 1975, Khoa đã mở thêm nhiều ngành học mới như Trồng trọt, Nông học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Cây cảnh. Tháng 3 năm 2005, Khoa được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng. Đến nay Khoa đã đào tạo hàng ngàn Kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Thế mạnh của Khoa là các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm  làm tiền đề cho các nghiên cứu khoa học cơ bản và phát triển các ứng dụng nông nghiệp, phục vụ trực tiếp cho cộng đồng và quảng bá các kiến thức khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. 

Số lượng cán bộ:                                                    279

Số lượng sinh viên đại học:                                   3.328

Số lượng học viên cao học:                                     609

Khoa có 8 bộ môn và 1 trung tâm:

1. Khoa học cây trồng                                             

2. Khoa học đất                   

3. Bảo vệ thực vật                                                                                       

4. Công nghệ thực phẩm                                        

5. Chăn nuôi                                                                                                

6. Thú y                                                                                                        

7. Sinh lý – Sinh hóa

8. Di truyền - Giống nông nghiệp

9. Trung tâm NC&TN Nông nghiệp

Ngành nghề đào tạo

Đại học

1.   Trồng trọt                         

2.   Nông học

3.   Lâm sinh đồng bằng

4.   Chăn nuôi

5.   Thú y

6.   Công nghệ thực phẩm

7.   Công nghệ giống cây trồng

8.   Công nghệ giống vật nuôi

9.   Khoa học Đất

10. Bảo vệ thực vật   

11. Hoa viên cây cảnh

12. Nông nghiệp sạch

Cao học

1.  Khoa học đất

2. Trồng trọt

3. Chăn nuôi

4. Thú y

5. Bảo vệ thực vật   

6. Công nghệ thực phẩm và đồ uống

7. Công nghệ sau thu hoạch

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

1. Khoa học đất

2. Chăn nuôi

3. Trồng trọt

4. Bảo vệ thực vậtThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University