Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Chỉ dẫn tìm kiếm
Danh bạ điện thoại trực tuyến trên toàn quốc

Website http://danhba.vdc.com.vn cung cấp cho bạn khả năng truy cập tìm kiếm những thông tin thiết yếu mang tính chất tra cứu. Bạn có thể tìm thấy những thông tin về danh bạ điện thoại doanh nghiệp, danh bạ hành chánh trên địa bàn toàn quốc. Ngoài ra còn những thông tin thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và tra cứu thông tin phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội, nghiên cứu và học tập trong môi trường xã hội có tính hội nhập cao và không ngừng mở rộng như ngày nay.Các thông tin chỉ dẫn khác
Danh bạ điện thoại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
Một số địa chỉ Internet Việt Nam và Quốc tế
Danh bạ điện thoại Tỉnh Cần Thơ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University