Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Các số máy đặc biệt

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẶC BIỆT

-   Báo sửa chữa điện thoại

(0292) 119

-   Đài viễn thông Hưng Lợi

(0292) 3838 888

-   Đài viễn thông Xuân Khánh

(0292) 3833 333

KHU I - 211, ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 - P.HƯNG LỢI - Q.NINH KIỀU - TP.CẦN THƠ

-   Bảo vệ cổng Khu I

(0292) 3838 962

-   Nhà khách

(0292) 3838 967

KHU II - ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 - P.XUÂN KHÁNH - Q.NINH KIỀU - TP.CẦN THƠ

-   Tổ Bảo vệ (trực xử lý tình huống 24/24)

(0292) 3781 781

-   Chốt gát cổng A

(0292) 3782 111

-   Chốt gát cổng B (trực 24/24)

(0292) 3782 112

-   Chốt gát cổng C

(0292) 3782 113

-   Chốt gát bờ sông Búng Xáng

(0292) 3601 223

-   Văn phòng tổ Ôtô

(0292) 3838 137

-   Phòng trực tổ Ôtô

(0292) 3872 200

-   Tổ Y tế ký túc xá khu II

(0292) 3872 115

-   Bảo vệ Khu Hiệu bộ

(0292) 3872 110

-   Bảo vệ Trung tâm Học liệu

(0292) 3872 251

-   Bảo vệ Khoa Sư phạm

(0292) 3872 227

-   Bảo vệ Khoa Nông nghiệp & SHƯD

(0292) 3832 360

-   Bảo vệ Khoa Khoa học Tự nhiên

(0292) 3872 093

-   Bảo vệ Khoa Thủy sản

(0292) 3872 207

-   Bảo vệ Khoa Công nghệ

(0292) 3872 154

-   Bảo vệ Khoa Khoa học chính trị

(0292) 3872 056

-   Bảo vệ Khoa Kinh tế & QTKD

(0292) 3734 600

-   Bảo vệ Khoa Môi trường & TNTN

(0292) 3872 037

KHU III - SỐ 1, LÝ TỰ TRỌNG - P.AN PHÚ - Q.NINH KIỀU - TP.CẦN THƠ 

-   Bảo vệ Khu III

(0292) 3831 300

KHU HÒA AN, XÃ AN HÒA - PHỤNG HIỆP - HẬU GIANG 

-   Văn phòng Khoa Phát triển nông thôn

(0293) 3511 111/ (0293) 2229 079Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University