Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban

PHÒNG công tác chính trỊ

 

- Trưởng phòng (ông Trần Thiện Bình)

(0292) 3872 107

- Phó Trưởng phòng (ông Võ Thế Nam)

(0292) 3872 108

- Văn phòng

(0292) 3830 302

Phòng công tác sinh viên

 

 - Trưởng phòng (ông Nguyễn Thanh Tường)

(0292) 3872 179

 - Phó Trưởng phòng (ông Phạm Văn Hiền)

(0292) 3872 180

 - Phó Trưởng phòng (ông Phan Quang Vinh)

(0292) 3872 176

 - Văn phòng

(0292) 3872 177

 - Quản lý sinh viên ngoại trú

(0292) 3872 178

 - Quản lý sinh viên nội trú

(0292) 3835 445

 - Q.Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên (ông Phạm Văn Hiền)

(0292) 3872 274

 - Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên

(0292) 3872 275

 - Tổ Y tế ký túc xá khu II

(0292) 3872 115

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 - Trưởng phòng (ông Nguyễn Minh Trí)

(0292) 3872 166

 - Phó Trưởng phòng (ông Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn)

(0292) 3872 165

 - Phó Trưởng phòng (ông Nguyễn Hứa Duy Khang)

(0292) 3872 297

 - Bộ phận Nghiệp vụ đào tạo (Thắng, Nhân)

(0292) 3600 433

 - Bộ phận Nghiệp vụ đào tạo (Sơn, Hương, Trang)

(0292) 3831 633

 - Bộ phận Nghiệp vụ đào tạo (Phước, Tú)

(0292) 3831 156

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 - Phó Trưởng phòng (ông Lê Văn Lâm)

(0292) 3872 160

 - Phó Trưởng phòng (ông Nguyễn Võ Châu Ngân)

(0292) 3872 283

 - Tổ Văn phòng

(0292) 3838 262

 - Tổ Quản lý dự án

(0292) 3872 190

 - Văn phòng Dự án quốc tế

(0292) 3872 193

 - Văn phòng Mekong 1000

(0292) 3872 191/ (0292) 3872 192

 - Văn phòng Sinh viên quốc tế

(0292) 3872 194

 - Trung tâm Tư vấn hỗ trợ du học

(0292) 3734 682 / 3734 683 / 3739 900

PHÒNG kẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

 - Trưởng phòng (ông Dương Thanh Long)

(0292) 3832 663

 - Phó Trưởng phòng (ông Trịnh Ngọc Hòa)

(0292) 3830 206

 - Phó Trưởng phòng (ông Nguyễn Trọng Hiếu)

(0292) 3872 168

 - Fax Trường ĐHCT

(0292) 3838 474

 - Văn phòng (Văn thư)

(0292) 3831 530

 - Văn phòng (Lưu trữ)

(0292) 3838 237

 - Văn phòng Tổ ôtô

(0292) 3838 137

 - Phòng trực Tổ ôtô

(0292) 3872 200

 - Bảo vệ khu Hiệu bộ

(0292) 3872 110

 - Nhà khách số 1 - Khu I

(0292) 3838 065

 - Nhà khách số 6 - Khu I

(0292) 3838 367

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 - Trưởng phòng (ông Lê Văn Khoa)

(0292) 3832 971

 - Phó Trưởng phòng (ông Lê Nguyễn Đoan Khôi)

(0292) 3872 174

 - Tổ Kế hoạch hoạt động KHNC & Sở hữu trí tuệ

(0292) 3872 175

 - Tổ Thông tin KHNC & Tạp chí

(0292) 3830 428

 - Phòng thí nghiệm chuyên sâu

(0292) 3834 127

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

 - Trưởng phòng (ông Lê Phi Hùng)

(0292) 3872 172

 - Phó Trưởng phòng (ông Lê Thành Phiêu)

(0292) 3872 173

 - Tổ Quản trị (ông Thọ, Hưng, Thiêng, Le)

(0292) 3831 556

 - Tổ Thiết bị (ông Dương Minh Hoàng)

(0292) 3872 155

 - Tổ Thiết bị (Uyên, Nguyệt, Thiên Phú, Tuấn)

(0292) 3830 262

 - Tổ Quản lý nhà học (ông Phạm Văn Út)

(0292) 3872 156

 - Nhà học B1

(0292) 3872 100

 - Nhà học C1

(0292) 3872 101

 - Nhà học A1

(0292) 3872 102

 - Nhà học A3

(0292) 3872 103

 - Nhà học A4

(0292) 3872 104

PHÒNG TÀI VỤ

 

 - Trưởng phòng (ông Nguyễn Văn Duyệt)

(0292) 3832 662

 - Phó Trưởng phòng (ông Vũ Xuân Nam)

(0292) 3872 117

 - Tổ Kế toán

(0292) 3872 118

 - Tổ tài chính

(0292) 3872 120

 - Kế toán dự án

(0292) 3872 119

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

(0292) 3872 114

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 - Trưởng phòng (ông Nguyễn Văn Trí)

(0292) 3872 189

 - Phó Trưởng phòng (bà Nguyễn Thị Kim Loan)

(0292) 3872 188

 - Văn phòng

(0292) 3832 664

 - Tổ Bảo vệ

(0292) 3781 781

 - Chốt gác cổng A

(0292) 3872 111

 - Chốt gác cổng B

(0292) 3872 112

 - Chốt gác cổng C

(0292) 3872 113

 - Chốt gác bờ sông Búng Xáng

(0292) 3601 223

 - Cổng khu I

(0292) 3838 962

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

 

- Trưởng ban (ông Trần Trung Tính)

(0292) 3872 073

- Phó Trưởng ban (ông Trần Văn Phấn)

(0292) 3835 529

- Văn phòng

(0292) 3835 529

BAN QUẢN LÝ dỰ ÁN NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐHCT

 

- Giám đốc (ông Trần Trung Tính)

(0292) 3872 073

   - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Bé)
(0292) 3872 161
   - Phó Giám đốc (Phạm Minh Đức)
(0292) 3872 162

- Phòng Chuyên gia

(0292) 3872303

- Phòng Giám sát, Đánh giá

(0292) 3872 304

- Phòng Kế hoạch

(0292) 3872 063

- Phòng Phát triển nguồn nhân lực

(0292) 3872 301

- Phòng PMU

(0292) 3872 162

- Phòng Quản lý khoa học

(0292) 3872 302

- Phòng Tài vụ

(0292) 3872 244

- Phòng Thiết bị

(0292) 3872 233

- Phòng Xây dựng cơ bản

(0292) 3872 301

NHÀ XUẤT BẢN

 

- Giám đốc (ông Bùi Văn Trịnh)

(0292) 3839 981

- Phó Giám đốc (ông Lã Hữu Châu)

(0292) 3734 333

- Thư ký (Tel/Fax)

(0292) 3839 982

- Văn phòng

(0292) 3508 828

- Xưởng in

(0292) 3734 333

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

 

- Tổng biên tập (ông Hà Thanh Toàn)

(0292) 3830 604

- Phó Tổng biên tập (ông Nguyễn Thanh Phương)

(0292) 3872 099

- Thư ký (ông Trần Thanh Điện)

(0292) 3830 307

- Văn phòng (cô Chi, ông Thanh, cô Đan)

(0292) 3872 157

vĂN PHÒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHCT

 

- Chủ tịch Hội đồng CDGSCS (ông Lê Quang Trí)

(0292) 3834 746

- Trưởng phòng (ông Trương Chí Hải)

(0292) 3872 072

vĂN PHÒNG đẠI DIỆN KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Văn phòng

(0292) 3872 305

vĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

- Văn phòng

(0292) 3872 311Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University