Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Fax: (0292) 3831 270

- Viện Trưởng (ông Nguyễn Văn Sánh)

(0292) 3872 039

- Phó Viện trưởng (ông Đặng Kiều Nhân)

(0292) 3872 041

- Phó Viện trưởng (ông Vũ Anh Pháp)

(0292) 3872 037

- Văn phòng

(0292) 3833 256

- BM. Hệ thống nông nghiệp

(0292) 3832 475

- BM. Kinh tế - Xã hội & Chính sách

(0292) 3831 260

- BM. Tài nguyên cây trồng

(0292) 3831 012

- Giáo vụ đại học - cao học

(0292) 3872 038

- Nông trại và Tổ Phát triển giống lúa

(0292) 3831 251

- Tài vụ

(0292) 3830 040

- Trung tâm NC&ĐT nghề nông thôn

(0292) 3872 040Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University