Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu

VP. BAN GIÁM HIỆU

 

- Hiệu Trưởng (ông Hà Thanh Toàn)

(0292) 3830 604

- Phó Hiệu trưởng (bà Trần Thị Thanh Hiền)

(0292) 3872 098

- Phó Hiệu trưởng (ông Lê Việt Dũng)

(0292) 3687 666

- Phó Hiệu trưởng (ông Đỗ Văn Xê)

(0292) 3832 661

- Phó Hiệu trưởng (ông Nguyễn Thanh Phương)

(0292) 3872 099

- Phó Hiệu trưởng (ông Trần Trung Tính)

(0292) 3872 073

- Thư ký (cô Nguyễn Thị Ngọc Liên)

 (0292) 3832 660

VP. ĐẢNG ỦY

(0292) 3830 188

- Chánh văn phòng Đảng ủy

(0292) 3872 282

VP. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG

(0292) 3830 183

- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở Trường

(0292) 3872 143

VP. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(0292) 3830 309

- Thường vụ BCH Đoàn TNCS HCM

(0292) 3872 109

vp. HỘI CỰU CHIẾN BINH

(0292) 3830 183Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University