Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm

KHOA SƯ PHẠM

Tel/Fax: (0292) 3830 261

-   Trưởng khoa (PGs.Ts. Nguyễn Văn Nở)

(0292) 3872 183

-   Phó Trưởng khoa (Ts. Nguyễn Thị Thu Thủy)

(0292) 3872 184

     -   Phó Trưởng khoa (Ts. Trần Văn Minh)

 (0292) 3872 182

-   Phó Trưởng Khoa (Ts. Huỳnh Anh Huy)

(0292) 3872 181

-   Chánh văn phòng

(0292) 3872 185

-   Văn phòng Khoa (các trợ lý)

(0292) 3872 186

-   Tổ Giáo vụ Văn phòng

(0292) 3872 224

-   Thư viện Khoa

(0292) 3872 225

-   Đoàn Thanh niên

(0292) 3872 226

-   Bảo vệ Khoa

(0292) 3872 227

-   Phòng máy tính công - P.301 Nhà học C2

(0292) 3872 228

Bm. Sư phạm Địa lý

(0292) 3872 246        

Bm. Sư phạm Hóa học

(0292) 3872 236        

-   Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ

(0292) 3872 238

-   Phòng thí nghiệm Hóa lý

(0292) 3872 239

-   Phòng thí nghiệm Hóa phân tích

(0292) 3872 240

-   Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ

(0292) 3872 237

-   Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy hóa

(0292) 3872 240

Bm. Sư phạm Lịch sử

(0292) 3872 247

Bm. Sư phạm Ngữ Văn

(0292) 3872 245

Bm. Sư phạm Sinh học

(0292) 3872 241

-   Phòng thí nghiệm Động vật

(0292) 3872 242

-   Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy sinh

(0292) 3872 243

-   Phòng thí nghiệm Sinh lý động vật

(0292) 3872 243

-   Phòng thí nghiệm Thực vật

(0292) 3872 242

Bm. Sư phạm Tiếng Anh

(0292) 3833 445 / (0292) 3872 248

-   Hệ thống phòng học ngôn ngữ

(0292) 3872 249

Bm. Sư phạm Tiếng Pháp

(0292) 3830 174

Bm. Sư phạm Toán học

(0292) 3872 229

-   Phòng thực hành Tin học 1 - 302 Nhà học C2

(0292) 3872 230

Bm. Sư phạm Vật lý

(0292) 3872 231

-   Phòng thí nghiệm Cơ nhiệt

(0292) 3872 234

-   Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử

(0292) 3872 234

-   Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy vật lý

(0292) 3872 235

-   Phòng thí nghiệm Quang học

(0292) 3872 232

Bm. Tâm lý Giáo dục

(0292) 3872 250

-   Phòng giảng viên nhà học C2

(0292) 3872 269

-   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

(0292) 3872 195Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University