Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

KHOA NÔNG NGHIỆP &  SINH HỌC ỨNG DỤNG

 

- Trưởng Khoa  (ông Lê Văn Hòa)

 (0292) 3730 665

 - Phó Trưởng Khoa (ông Lý Nguyễn Bình)

 (0292) 3830 789

- Phó Trưởng Khoa (ông Lê Văn Vàng)

 (0292) 3600 720

- Phó Trưởng Khoa (ông Nguyễn Văn Hớn)

(0292) 3830 784

- Chánh văn phòng (ông Hồ Quảng Đồ)

(0292) 3831 166

- Phó Chánh văn phòng (ông Nguyễn Quang Dũng) (Tel/Fax)

(0292) 3830 814

- Văn phòng Khoa (Trợ lý Tổ chức, CSVC...)

(0292) 3830 985

- Trợ lý giáo vụ

(0292) 3830 984

- Thư viện Khoa

(0292) 3872 058

Bộ môn Bảo vệ thực vật

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 062

- Phòng trực Bộ môn

(0292) 3872 064

- Phòng trực nhà lưới

(0292) 3872 065

- Phòng giảng viên

(0292) 3832 290

Bộ môn Chăn nuôi

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 081

- Phó Trưởng Bộ môn

(0292) 3830 786

- Phòng trực Bộ môn

(0292) 3872 057

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

 

- Trưởng Bộ môn/Văn phòng

(0292) 3872 071

- Phòng trực Bộ môn

(0292) 3872 074

- Phòng giảng viên

(0292) 3833 551

Bộ môn Di truyền giống nông nghiệp

 

- Trưởng Bộ môn/Văn phòng

(0292) 3872 069

- Phòng trực Công nghệ giống vật nuôi

(0292) 3872 070

- Phòng trực Công nghệ giống cây trồng

(0292) 3833 311

- Phòng thí nghiệm Di truyền

(0292) 3830 176

Bộ môn Khoa học Cây trồng

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 075

- Phòng trực Bộ môn

(0292) 3872 076

Bộ môn Khoa học đất

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 060

- Văn phòng

(0292) 3872 059

- Phòng trực

(0292) 3872 061

- Phòng giảng viên

(0292) 3835 062

- Phòng thí nghiệm Sinh học đất

(0292) 3782 584

Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 066

- Phòng trực Tổ Sinh lý

(0292) 3872 067

- Phòng trực Tổ Sinh hóa

(0292) 3872 068

Bộ môn Thú  y

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 077

- Phòng trực Bộ môn

(0292) 3830 954

- Phòng giảng viên

(0292) 3872 080

Trại thực nghiệm giống cây trồng

 (0292) 3830 575

Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật

(0292) 3733 467Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University