Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên

KHOA KHOA HỌC tỰ Nhiên

 

- Trưởng khoa (bà Bùi Thị Bửu Huê)

(0292) 3872 088

- Phó Trưởng khoa (ông Nguyễn Thành Tiên)

(0292) 3832 061

- Phó Trưởng khoa (ông Ngô Thanh Phong)

(0292) 3872 089

- Văn phòng Khoa (Tel/Fax)

(0292) 3832 062

- Các trợ lý Khoa

(0292) 3872 091

- Văn phòng Đảng và Đoàn thể

(0292) 3872 090

- BM. Toán học

(0292) 3872 082

- BM. Vật lý

(0292) 3872 083

- BM. Hóa học

(0292) 3872 084

- BM. Sinh học

(0292) 3872 085

- BM. Tin học

(0292) 3872 086

- Thư viện

(0292) 3872 092

- Nhà học - Khoa KHTN

(0292) 3872 105

- Bảo vệ

(0292) 3872 093Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University