Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

- Trưởng khoa (ông Trần Cao Đệ)

(0292) 3885 333

- Phó Trưởng khoa (ông Ngô Bá Hùng)

(0292) 3734 711

- Phó Trưởng khoa (ông Đoàn Hòa Minh)

(0292) 3734 712

- Phó Trưởng khoa (ông Huỳnh Xuân Hiệp)

(0292) 3734 714

Văn phòng khoa (Fax)

 (0292) 3830 841

- Thư ký

(0292) 3831 301

- Chánh văn phòng + Trợ lý giáo vụ

(0292) 3832 211

- Văn phòng Khoa (Các trợ lý)

(0292) 3734 713

- Bảo vệ Khu III

(0292) 3831 300

Bộ môn Hệ thống Thông tin

 (0292) 3734 719

- Trưởng, Phó trưởng Bộ môn

(0292) 3734 718

Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

 (0292) 3734 721

- Trưởng, Phó trưởng Bộ môn

(0292) 3734 720

Bộ môn Khoa học Máy tính

 (0292) 3734 723

- Trưởng, Phó trưởng Bộ môn

(0292) 3734 722

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

 (0292) 3734 725

- Trưởng, Phó trưởng Bộ môn

(0292) 3734 724

Phòng Quản trị mạng

 (0292) 3833 105

Tổ kỹ thuật

 (0292) 3734 715

Thư viện

 (0292) 3734 716

VP. Đoàn thể

 (0292) 3734 717Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University