Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ

 

- Trưởng khoa (ông Nguyễn Chí Ngôn)

(0292) 3872 149

- Phó Trưởng khoa (ông Trương Chí Thành)

(0292) 3872 129

- Phó Trưởng khoa (ông Trần Thanh Hùng)

(0292) 3872 139

- Phó Trưởng khoa (ông Nguyễn Văn Cương)

(0292) 3872 169

Văn phòng Khoa (Tel/Fax)

(0292) 3831 151

- Chánh Văn Phòng

(0292) 3872 122

- Thư viện

(0292) 3872 121

- Bảo vệ

(0292) 3872 154

- Trợ lý Thiết bị

(0292) 3872 159

- Văn thư

(0292) 3834 267

- Trợ lý tổ chức

(0292) 3872 124

- Trợ lý giáo vụ

(0292) 3831 151

- Phòng giảng viên (tầng 3)

(0292) 3872 125

- Văn phòng Đoàn thanh niên

(0292) 3872 127

Bộ môn Công nghệ hoá học

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 144

- Văn phòng

(0292) 3872 145

- PTN. Công nghệ hoá học

(0292) 3872 146

- PTN. Quá trình & Thiết bị công nghệ hóa học

(0292) 3872 147

- PTN. Composite (Xưởng 3)

(0292) 3872 148

Bộ môn Điện tử - Viễn thông

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 152

- Văn phòng

(0292) 3872 153

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 133

- Văn phòng

(0292) 3872 134

- PTN. Máy chế biến lương thực thực phẩm

(0292) 3872 136

- PTN. Kỹ thuật lạnh (Dự án C2)

(0292) 3872 137

- Phòng thực hành Ôtô, máy kéo

(0292) 3872 138

- Phòng thực hành Máy nông nghiệp

(0292) 3872 140

Bộ môn Kỹ thuật điện

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 141

- Văn phòng

(0292) 3872 142

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

 

- Trưởng, Phó Bộ môn

(0292) 3872 131

- Văn phòng

(0292) 3872 132

Bộ môn Quản lý công nghiệp

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 128

- Văn phòng Bộ môn

(0292) 3872 130

Bộ môn Tự động hóa

 

- Trưởng Bộ môn

(0292) 3872 150

- Văn phòng

(0292) 3872 151

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

 

- Giám đốc, Văn phòng

(0292) 3731 565

- Phó Giám đốc

(0292) 3830 275

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ

(0292) 3833 852Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University