BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XII
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN THƯỜNG VỤ

Nguyễn Thanh Phương

Bí thư

Hà Thanh Toàn

Phó Bí thư

Lê Phi Hùng

Phó Bí thư

Trần Trung Tính

Ủy viên

Lê Khương Ninh

Ủy viên

Nguyễn Thị Kim Loan

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thanh Phương

Bí thư

Hà Thanh Toàn

Phó Bí thư

Lê Phi Hùng

Phó Bí thư

Trần Trung Tính

Ủy viên

Lê Khương Ninh

Ủy viên

Nguyễn Thị Kim Loan

Ủy viên

Lý Nguyễn Bình

Ủy viên

Nguyễn Văn Duyệt

Ủy viên

Trần Ngọc Hải

Ủy viên

Phan Trung Hiền

Ủy viên

Nguyễn Hữu Hòa

Ủy viên

Huỳnh Anh Huy

Ủy viên

Lê Văn Lâm

Ủy viên

Nguyễn Chí Ngôn

Ủy viên

Ngô Thanh Phong

Ủy viên

Trần Văn Phú

Ủy viên

Lê Thanh Sơn

Ủy viên

Phạm Phương Tâm

Ủy viên

Bùi Thanh Thảo

Ủy viên

Lê Ngọc Triết

Ủy viên

Nguyễn Minh Trí

Ủy viên

Nguyễn Hiếu Trung

Ủy viên

Nguyễn Thanh Tường

 Ủy viên

Dương Thị Tuyền

 Ủy viên

Phương Hoàng Yến

Ủy viên

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22907032

Đang trực tuyến: 203