BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:  2435 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn,  Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái,  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Ban hành Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của Trường ĐHCT (áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2019-2020).

- Công bố Lịch kiểm tra HK1, năm học 2019-2020 của HS diện Xét tuyển thẳng năm 2019.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về đào tạo bằng đại học thứ hai trình độ đại học.

- Báo cáo tham luận Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư 21/2018/TT/BGDĐT V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ tổ chức.

- Báo cáo cho Cục QLCL về kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức vào tháng 9/2019.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ Quý 3/2019.

- Quyết định công nhận học viên cao học và NCS trúng tuyển Khóa 2019 đợt 2.

- Kế hoạch khai giảng lớp cao học ngành Hệ thống nông nghiệp chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng liên kết đào tạo theo yêu cầu của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Hoàn thành công tác ĐGNB CTĐT tại các đơn vị.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện tự đánh giá CTĐT giáo viên theo kế hoạch.

- Thông báo V/v lấy ý kiến học viên về hoạt động GD của GV HK1 NH2019-2020.

- Thông tin việc thực hiện lấy ý kiến sinh viên/học viên, kế hoạch khung KĐCL CTĐT giai đoạn 2022 đến 2030 trên trang điện tử của đơn vị.

- Hội thảo “Động thái tài nguyên nước dưới đất và xâm nhập mặn trong điều kiện sụt lún ĐBSCL (ĐHCT và ĐH. Utrecht – Hà Lan tổ chức).

- Họp BCĐ và BTC Hội thảo Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả vùng ĐBSCL.

- Dự Hội thảo về NCKH & CGCN do Vingroup tổ chức.

- Xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 do CCVC thực hiện.

- Báo cáo điều tra nguồn lực KH&CN năm 2019 cho Bộ GD&ĐT.

- Thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong Trường về đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2020 và Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở do SV thực hiện năm 2020.

- Làm việc với Đoàn kiểm tra định kỳ 3 nhiệm vụ KH&CN Chương trình Tây Nam Bộ.

- Nghiệm thu đề tài NCKH SV 2019 đến hạn nghiệm thu 10/2019.

- Tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình KHCN cấp Bộ năm 2020.

- Tiếp Trưởng đại diện Bộ phận Sức khỏe-KH-CN và Môi trường Đại sứ quán Hoa Kỳ.

- Làm việc với Công ty Takesho – Nhật Bản.

- Dự án ODA: Họp về giải ngân Dự án Nâng cấp ĐHCT; Lập dự toán, chuẩn bị hồ sơ định giá và chuẩn bị hồ sơ xin đồng thuận của JICA về danh mục thiết bị gói thầu thiết bị 2-3; trình bộ GD&ĐT xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 2-3; Báo cáo Bộ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân và cam kết thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2019 của Dự án; Báo cáo cho các Bộ và cơ quan có liên quan về về tình hình thực hiện Dự án trong quý 3/2019.

- Họp rà soát việc triển khai thực hiện các góp ý của Kiểm toán Nhà nước.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Cải tạo phòng học, chống thấm tòa nhà Viện NCPT ĐBSCL. Đấu nối điện, nước phục vụ thi công 02 gói thầu xây dựng thuộc dự án ODA; chống thấm dột nhà khách số 01, nhà sole số 02 khu I.

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị tin học cho TTCNPM; Dịch vụ in tạp chí khoa học; Mua sắm thiết bị thí nghiệm cho dự án Phát triển CTĐT trong lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu do Bỉ tài trợ (KKHTN); Mua sắm nhiên liệu đợt 4 quý III/2019 (PKHTH); Các gói thầu dịch vụ bảo vệ an ninh và trông giữ xe tại KTX khu A và B (TTPVSV).

- Báo cáo Bộ GD&ĐT (Vụ KH-TC) tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2018.

- Gửi công văn cho UBND quận Ninh Kiều về việc xin mở cổng, đường tạm mặt bằng đường 3/2 để thi công gói thầu 1-2 thuộc Dự án nâng cấp Trường ĐHCT từ vốn ODA.

- Thông báo đến các đơn vị trong Trường về việc lập kế hoạch khung công tác năm 2020.

- Thông báo về việc thu hồi một số nhà công vụ ở khu tập thể khu I  để cải tạo thành phòng học, phòng thực tập, phòng làm việc cho Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Khảo thí quốc gia tại Trường.

- Thông báo (lần 2) về việc thu hồi các nhà công vụ ở khu tập thể khu I đối với các hộ đã chuyển ra ngoài, hiện không còn ở hoặc ở không thường xuyên hoặc cho người khác ở.

- Họp về phát triển phần mềm thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Họp về Đề án mở rộng khu đất tại Vĩnh Châu xây dựng TT. Thực nghiệm bảo tồn rừng ngập mặn.

- Gửi công văn cho Bộ về việc đề nghị kéo dài thời gian làm việc cho năm 2020 đối với 16 giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

- Gửi tờ trình cho cho Bộ GD&ĐT đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng 3 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHCT.

- Góp ý dự thảo Hướng dẫn tổ chức hoạt động bình xét thi đua và bộ tiêu chí thi đua cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Quyết định điều chuyển công việc Thu thập và Biên tập thông tin cho Website Trường thuộc nhiệm vụ công tác của TT.TT&QTM chuyển sang cho Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT đảm nhiệm, kể từ ngày 01/10/2019.

- Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện thu hồi nhà ở tập thể khu I, Trường ĐHCT.

- Đại hội Chi bộ Sư phạm Sinh học, Đảng bộ Khoa Sư phạm và Chi bộ Công nghệ Phần mềm, Đảng bộ Khoa Công nghệ TT&TT (Đại hội điểm).

- Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Đại biểu CCVC-NLĐ Trường ĐHCT NH 2019-2020.

- Thông báo Hội thi tiếng hát, tài năng nghệ thuật ĐHCT lần thứ XXVII năm 2019.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Các đơn vị xét miễn và công nhận điểm học phần cho SV Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019.

- Tổ chức Kiểm tra Học kỳ 1 học sinh diện Xét tuyển thẳng năm 2019.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 2.

- Báo cáo Bộ Giáo dục & ĐT công tác tuyển sinh đào tạo trình độ ThS và TS năm 2019.

- Dự Hội thảo Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH trên thế giới và ở Việt Nam (Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức).

- Lập kế hoạch triển khai lấy ý kiến HV về hoạt động giảng dạy của GV HK1/2019-2020.

- Thống kê tình hình khảo sát việc làm SVTN năm 2018, 2019.

- Họp giao ban về công tác sinh viên với địa phương.

- Thông báo xây dựng thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở do CCVC thực hiện năm 2020.

- Hoàn thành hồ sơ Chương trình KHCN cấp Bộ trình Bộ GD&DT phê duyệt.

- Họp trực tuyến với Trường ĐH. Văn Hiến V/v phối hợp tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNC trong nông nghiệp.

- Tham dự và cắt băng Khai mạc sự kiện Techmart – Techfest Mekong 2019

- Trường sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á – bảo tồn và phát triển” (sáng  27/10/2019).

- Trường sẽ dự Diễn đàn quốc tế Franconomics 2019, tại Hà Nội.

- Trường sẽ dự Hội nghị quốc tế KSE 2019 tại Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

- Dự án ODA: Mở thầu gói thầu Quan trắc lún trong Dự án.

- Làm việc với KPTNT và TTGDQP về tình hình hoạt động Khu Hòa An.

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh KMT&TNTN; Mở rộng bãi xe KKT; Xây dựng sân bóng rổ KDBDT; Thay thế máng xối Nhà thi đấu đa năng, cải tạo sân bóng chuyền (BMGDTC); Cầu tàu, kè, đường nội bộ, hệ thống thoát nước TTNCƯD Thủy sản CNC (KTS); Nhà thí nghiệm tôm giống thuộc Trại thực nghiệm Thủy sản Vĩnh Châu (KTS).

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dịch vụ bảo vệ an ninh và trông giữ xe tại KTX khu A và B (TTPVSV); Mua sắm Thiết bị tin học cho KCNTT&TT; Mua sắm bổ sung thiết bị tin học cho TTCNPM; Dụng cụ thể dục-thể thao ngoài trời cho TTGDQP&AN do Sacombank-CN.CT tài trợ; Các gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc các tòa nhà theo quy định.

- Khoa KHXH&NV sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa (chiều 27/10/2019).

- Họp Ban Dân vận Đảng ủy ĐHCT mở rộng.

3. Ý kiến của BGH

- Việc thực hiện kiểm tra giờ giảng đang trong thời gian thử nghiệm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên được biết, dự kiến trong học kỳ tới sẽ có công văn thông báo chính thức về việc bắt đầu thực hiện kiểm tra giờ giảng.

- Dự án ODA: Đã lựa chọn được nhà thầu xây lắp và trong thời gian tới sẽ tiến hành khởi công, đề nghị các đơn vị nhắc nhở cán bộ và sinh viên lưu ý khi tham gia giao thông gần khu vực đang xây dựng, hạn chế đi cổng B. Nhà trường dự kiến tổ chức lễ Khởi công vào dịp 20/11, đề nghị Ban QLDA ODA phối hợp với các Phòng ban chức năng chuẩn bị. Đối với các chương trình NCKH thuộc dự án ODA cần khẩn trương giải ngân, đề nghị Phòng Tài chính, Phòng QLKH và Ban QLDA ODA phối hợp rà soát và hỗ trợ cán bộ giải ngân đúng tiến độ.

- Trong thời gian tới, số lượng công nhân làm việc tại hai công trình rất đông, đề nghị các đơn vị thông báo cán bộ, sinh viên tăng cường ý thức giữ gìn an ninh trật tự.

- Chương trình đào tạo mới khóa 45 đã được áp dụng, tuy nhiên còn một số đơn vị chưa hoàn thành các điều chỉnh, rà soát và đề cương môn học, đề nghị các Khoa hoàn thành đúng tiến độ.

- Đối với chương trình chất lượng cao: đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng thời gian quy định các công việc đã được phân công tại cuộc họp ngày 2/10, đồng thời Phòng Tài chính và Phòng TCCB phối hợp triển khai các chế độ liên quan tới cán bộ trợ giảng.

- Đối với việc điều chỉnh chương trình đào tạo Sau đại học cần hoàn thành sớm, lưu ý điều chỉnh những môn chung, môn thi đầu vào, thời gian ôn thi,... Đề nghị Khoa SĐH và Phòng Tài chính phối hợp điều chỉnh lại học phí bổ sung kiến thức và ôn thi cho phù hợp.

- Khoa Ngoại ngữ chuẩn bị kế hoạch điều chỉnh chương trình anh văn căn bản để đảm bảo đầu ra đạt chuẩn cho sinh viên.

- Hiện nay, một số Khoa có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn còn thấp, đề nghị Trưởng Khoa cần xem xét, đánh giá lại.

- Đối với việc phân công giảng dạy, phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của cán bộ vẫn còn mất cân đối về, đề nghị các đơn vị xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp, đồng thời nhắc nhở cán bộ giảng dạy lên lớp đúng thời gian quy định.

- Đề nghị các đơn vị có tổ chức đào tạo cấp văn bằng, đào tạo ngắn hạn và cấp chứng nhận, chứng chỉ tiến hành tổng rà soát lại các quy trình và có báo cáo trình ban giám hiệu.

- Phòng QTTB sớm tham mưu cho ban giám hiệu về việc thanh lý dây truyền sản xuất bia.

- Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Trường đang và sẽ tiếp tục triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị trong Trường và luân chuyển các bộ theo quy định.

- Các đơn vị có liên quan cần sớm liên hệ với các sở, ban ngành của thành phố Cần Thơ để triển khai Kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy trong buổi làm việc với Trường ĐHCT vào ngày 12/9/2019.

- Chủ trương của nhà trường về các đề tài NCKH sẽ ưu tiên cho 3 đối tượng: các cán bộ đang làm NCS, những ứng viên PGS, tiến sĩ mới tốt nghiệp. Phòng QLKH xem xét hỗ trợ ưu tiên cho các đối tượng trên.

- Đề nghị PTC và Trung tâm ĐGNL Ngoại ngữ rà soát và xúc tiến chuyển giao công tác quản lý nhằm công khai minh bạch vấn đề tài chính, hoạt động, kế hoạch….

- Trường đang có chủ trương xây dựng Trung tâm thực nghiệm, bảo tồn rừng ngập mặn tại Vĩnh Châu, đề nghị Khoa Môi trường &TNTN làm đầu mối phối hợp với các đơn vị để xây dựng Đề án và xúc tiến các thủ tục có liên quan.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21420377

Đang trực tuyến: 466