BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   2290 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn,  Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái,  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Tuyển sinh 2019: Nhận hồ sơ, xét và công bố kết quả của tân sinh viên đăng ký xét tuyển đợt bổ sung Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao theo Phương thức B. Giảng dạy Tiếng Anh tăng cường cho các lớp CTTT và CTCLC.

- Tổ chức chấm thi, xét và công bố kết quả xét tuyển tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019.

- Họp rà soát, đánh giá công tác đào tạo Chương trình chất lượng cao trình độ đại học.

- Báo cáo Cục CNTT - Bộ GD&ĐT về hoạt động đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT.

- Nhận hồ sơ nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2019 đợt 2.

- Xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 3/2019.

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học.

- Báo cáo Cục Quản lý chất lượng Kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo khung 6 bậc dùng cho VN.

- Gửi công văn cho Học viện chính sách và phát triển V/v liên kết đào tạo ThS ngành Chính sách công.

- Khai giảng NH 2019-2020 và Trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lập trình viên Quốc tế và Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế.

- Phối hợp với TT.KĐCL ĐHQG-HCM  tổ chức tập huấn bồi dưỡng năng lực tự đánh giá chương trình đào tạo cho các thành viên trong Hội đồng và Ban thư ký TĐG CTĐT giáo viên 2019-2020 đợt 2.

- Thực hiện đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019:  Kinh doanh thương mại, Kỹ Thuật máy tính, Nuôi trồng thủy sản, Việt Nam học, Văn học, Kinh doanh Thương mại, Ngôn ngữ Pháp, Phiên dịch Biên dịch tiếng Anh.

- Góp ý cho cho Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ ĐH.

- Bàn công tác đào tạo ngoại ngữ chuẩn bị cho Đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường.

- Quyết định cử 51 SV đi học tập ở nước ngoài (cấp học bổng cho 6SV)

- Quyết định miễn, giảm học phí cho 38SV; QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho 105SV.

- Báo cáo công tác Khuyến học cho Bộ GD&ĐT.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi “Dự án khởi nghiệp nền kinh tế số” trong học sinh, sinh viên ĐHCT mở rộng năm 2019.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ từ 2017 trở về trước.

- Làm việc với UBND huyện Cờ Đỏ để bàn bạc các nội dung sẽ ký kết hợp tác giữa hai bên  trong thời gian tới.

- Nhận đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 do CCVC thực hiện, đồng thời phân nhóm và chuyển hồ sơ đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 do CCVC thực hiện đến 09 Tiểu ban Chuyên môn xét duyệt.

- Gửi hồ sơ đăng ký Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 21 năm 2019 do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Đại học Quốc Gia TP. HCM tổ chức.

- Tiếp đoàn Đại sứ Hungary.

- Dự án ODA: Đã họp Tổ Thương thảo hợp đồng Gói thầu số 05 và 06 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ; làm việc với các GS của Trường ĐH. TUAT – Nhật Bản; Tiếp đoàn JICA Hà nội về tiến độ Dự án, JICA cũng chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề liên quan đến quản lý hợp đồng; Báo cáo Vụ KH&TC về công tác quản lý, triển khai và thực hiện Dự án Nâng cấp ĐHCT.

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Dụng cụ thể dục-thể thao ngoài trời cho TTGDQP&AN (do Sacombank CN Cần Thơ tài trợ); Dịch vụ bồi dưỡng về đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (TT.QLCL); 04 bộ máy tính cho TTCNPM; 04 gói khám sức khỏe cho viên chức Trường năm 2019 (Công đoàn Trường);

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 cho Vụ KH-TC, BGDĐT.

- Báo cáo các công tác có liên quan của Trường ĐHCT cho Thanh tra Chính phủ.

- Gửi công văn cho UBND tỉnh Sóc Trăng xin chủ trương mở rộng khu đất của Trường tại Vĩnh Châu để làm khu bảo tồn rừng ngập mặn ven biển.

- Gửi công văn cho UBND quận Cái Răng V/v di dời hộ bà Mẹo lấn chiếm đất Khu Lò gạch Bùng Binh tại Phường Tân Phú.

- Báo cáo Vụ TĐ-KT Bộ GD&ĐT về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị sô 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” của ĐHCT.

- Triển khai Kế hoạch đăng ký thi đua năm học 2019-2020.

- Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện các góp ý của Kiểm toán Nhà nước.

- Quyết định thành lập Ban tổ chức và Tiểu ban thường trực Hội nghị CC-VC-NLĐ năm học 2019-2020.

- Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Phong, Phó Trưởng Bm Công nghệ Sinh học Vi sinh vật, giữ chức vụ Trưởng Bm Công nghệ Sinh học Vi sinh vật thuộc Viện NC&PTCNSH.

- Quyết định cho ông Nguyễn Thanh Tùng, thuộc VP Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc TT.TV,HT&KNSV. Điều động ông Nguyễn Thanh Tùng, đến nhận công tác tại Phòng CTCT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng CTCT.

- Quyết định cho bà Trần Thị Thủy Tiên, Đại học, thuộc VP Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc TT.TV,HT&KNSV.

- Quyết định thành lập Tổ công tác làm việc với Đoàn Thanh tra của Chính phủ về công tác Quản lý Nhà nước lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định thành lập lại Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHCT.

- Báo cáo cho Thường trực BCĐ 138 TCPT V/v sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội quý III/2019 của ĐHCT.

- Góp ý cho Bộ GD&ĐT về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT.

-  Làm việc đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ V/v thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019: nhận đơn và tổ chức chấm phúc khảo; phát giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển; các đơn vị xét miễn và công nhận điểm học phần.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ Quý 3/2019.

- Quyết định công nhận học viên cao học và NCS trúng tuyển Khóa 2019 đợt 2.

- Ban hành Kế hoạch khai giảng lớp cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng liên kết đào tạo theo yêu cầu của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Chuẩn bị dữ liệu lấy ý kiến sinh viên và học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1/2019-2020.

- Thống kê sơ bộ tình hình khảo sát việc làm SVTN năm 2018, 2019.

- Hội nghị Đại biểu CCVC-NLĐ Trường ĐHCT năm học 2019-2020.

- Họp giao ban về công tác sinh viên với địa phương.

- Họp BCĐ và Ban tổ chức Hội thảo Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả vùng ĐBSCL.

- Xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 do CCVC thực hiện.

- Báo cáo cho Bộ GD&ĐT về việc điều tra nguồn lực KH&CN năm 2019.

- Làm việc với Công ty Takesho – Nhật Bản.

- Dự án ODA: Họp về giải ngân Dự án Nâng cấp ĐHCT; Lập dự toán, chuẩn bị hồ sơ định giá và chuẩn bị hồ sơ xin đồng thuận của JICA về danh mục thiết bị gói thầu thiết bị 2-3; trình bộ GD&ĐT xin kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 2-3.

- Họp rà soát việc triển khai thực hiện các góp ý của Kiểm toán Nhà nước.

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo phòng học, chống thấm tòa nhà Viện ĐBSCL; Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh KMT&TNTN; Mở rộng bãi xe KKT; Xây dựng sân bóng rổ KDBDT; Thay thế máng xối Nhà thi đấu đa năng, cải tạo sân bóng chuyền (BMGDTC); Cầu tàu, kè, đường nội bộ, hệ thống thoát nước TTNCƯD Thủy sản CNC (KTS); Cải tạo trại thực nghiệm Thủy sản tại Vĩnh Châu (KTS).

- Tổ chức mời thầu cung cấp dịch vụ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh của Sở GD&ĐT Sóc Trăng thuộc đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (KNN).

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Mua sắm thiết bị thí nghiệm cho dự án Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu do Bỉ tài trợ (KKHTN); Mua sắm nhiên liệu đợt 4 quý III/2019 (PKHTH); Các gói thầu dịch vụ bảo vệ an ninh và trông giữ xe tại KTX khu A và B (TTPVSV); Mua sắm bổ sung thiết bị tin học cho TT.CNPM.

3. Ý kiến của BGH

- Đề nghị các đơn vị thực hiện theo kế hoạch khung về việc lập kế hoạch đánh giá nội bộ của 6 CTĐT giáo viên và triển khai đúng quy định.

- Vào ngày 11/8 Cục Thuế sẽ có buổi làm việc với cán bộ Trường về các vấn đề thuế thu nhập cá nhân, đề nghị các đơn vị có sản xuất dịch vụ và các cá nhân phụ trách khai báo thuế cần tham dự đầy đủ.

- Phòng CTSV làm văn bản thông báo cho tất cả sinh viên về việc đăng ký trực tuyến giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đồng thời các Khoa tiếp tục hỗ trợ các trường hợp không đăng ký trực tuyến.

- Trung tâm TT-QTM phối hợp với các đơn vị để cập nhật bổ sung các thông tin quan trọng của trường lên trang web để cũng cố vị trí xếp hạng. Đồng thời đưa thông tin lên trang web về việc đầu tư chính thức của Chính phủ cho hai công trình xây dựng trọng điểm của ĐHCT.

- Dự án ODA: Đã triển khai đấu thầu và ký hợp đồng hai gói thầu xây dựng lớn nhất trong khuôn khổ dự án ODA, trong thời gian tới sẽ tiến hành xây dựng, đề nghị các đơn vị nhắc nhở cán bộ và sinh viên lưu ý khi tham gia giao thông gần khu vực đang xây dựng.

- Trong thời gian tới còn vài đợt triều cường, các đơn vị lưu ý hệ thống điện âm ở các đèn chiếu sáng, khu sân vườn, cảnh báo các khu vực có ao hồ để cán bộ và sinh viên được biết… Phòng QTTB làm việc với công ty Trí Việt về việc làm hàng rào chắn, thông báo khu vực bờ hồ đang thi công phía Khoa MT-TNTN.

- Trường triển khai áp dụng CTĐT cho Khóa 45 cho tất cả các hệ từ NH 2019-2020.

- Các CTĐT chất lượng cao: đề nghị các đơn vị liên quan triển khai cập nhật lên trang web và công khai danh sách giảng viên cơ hữu, mời giảng, trợ giảng... trước ngày 11/10/2019.

- Việc thực hiện kiểm tra giờ giảng đang trong thời gian thử nghiệm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên được biết và sẽ có công văn thông báo chính thức về việc kiểm tra giờ giảng trong thời gian sắp tới.

- Trong tuần sau vào ngày 15/10/2019, sẽ diễn ra hai đại hội điểm cấp chi bộ trực thuộc đầu tiên, đề nghị các đơn vị quan tâm và triển khai đồng bộ, đúng quy định.

- Hiện nay, Trường đang tiếp nhận đào tạo dài hạn rất nhiều sinh viên, học viên cũng như tiếp nhận giảng viên nước ngoài làm việc dài hạn tại Trường. Đề nghị các đơn vị có liên quan xúc tiến cập nhật dữ liệu này phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng Trường.

- Phòng QTTB và Ban tự quản Khu I và các bộ phân có liên quan phối hợp rà soát xúc tiến việc giải tỏa, thu hồi các nhà công vụ ở khu tập thể khu I theo đúng Kế hoạch để đầu tư sửa chữa, bố trí, sử dụng đúng mục đích giáo dục và đào tạo theo ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ và phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Tài chính.

- Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21420389

Đang trực tuyến: 482