BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   2034 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Khai giảng năm học 2019-2020 của Trường ĐHCT.

- Tuyển sinh 2019: Tiếp tục nhận hồ sơ nhập học, học phí và Phiếu báo dự kiểm tra năng lực tiếng Anh của thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Tiếp tục nhận hồ sơ của tân SV đăng ký xét tuyển CTTT và CTCLC theo Phương thức B. Sinh hoạt đầu khóa và khám sức khỏe cho SV K45 và cho học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2019.

- Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 3, năm 2019 cho 734 SV.

- Hội nghị Lấy ý kiến các bên liên quan cho Đề án chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật phần mềm và Đề án chương trình đào tạo đại trà An toàn thông tin trình độ đại học.

- Tổ chức chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 2.

- Xét tốt nghiệp cho 07 nghiên cứu sinh đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Quyết định đánh giá giữa kỳ của nghiên cứu sinh Khóa 2017 đợt 1.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT danh sách nghiên cứu sinh đã hoàn thành hồ sơ quá trình đào tạo và được Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường thông qua trong tháng 7&8 năm 2019.

- Báo cáo công tác KĐCLGD cho Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên & NĐ.

- Báo cáo về công tác tổ chức thi ĐGNLNN trên máy tính cho Cục QLCL.

- Triển khai đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019.

- Quyết định cử 06 SV đi học tập ở nước ngoài (cấp HB cho 4SV).

- Quyết định khen thưởng năm học cho 580SV, 489SV tốt nghiệp, 5SV thủ khoa xét tuyển vào đại học năm 2019; QĐ miễn học phí cho 103SV, trợ cấp khó khăn cho 02SV.

- Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của cán bộ 2018 gia hạn đến tháng 8/2019.

- Tổ chức Hội đồng tuyển chọn, đồng thời Thông báo kết quả tuyển chọn và hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2020 trình Bộ GD&ĐT thẩm định nội dung và kinh phí.

- Báo cáo tình hình nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ từ năm 2014-2019.

- Góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN của Bộ GD&ĐT.

- Thông báo Đề xuất đề tài cấp cơ sở do cán bộ thực hiện năm 2020.

- Tiếp Hiệp hội nước Hà Lan.

- Dự án ODA: Tiếp tục làm việc với JICA và đôn đốc về việc rút vốn bổ sung cho hợp phần đào tạo và giải ngân cho đào tạo; Báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả giải ngân vốn nước ngoài 2019 của Dự án; CV gởi Bộ V/v phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật pha 2. Nhận quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính của Bộ GDĐT và quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT gói kiểm toán hoàn thành dự án.

- Hoàn thành và gởi các đơn vị Dự thảo “Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và Kế hoạch công tác năm học 2019-2020” của Trường Đại học Cần Thơ.

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác văn phòng năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020 khối các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Cải tạo dãy nhà Cửa hàng đặc sản cũ làm phòng học nhà học A3 (P110, P111). Nghiệm thu mặt bằng chuẩn bị xây dựng công trình mới của dự án ODA tại Viện CNSH và K.TS sau khi thực hiện công tác phá dỡ.

- Mở thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất 02 gói thầu Mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cho BM.Sinh học và BM.Hóa học (KKHTN); Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu gia công và lắp đặt vật liệu cách âm cho 03 phòng thu hình và 01 phòng kỹ thuật (TTLKĐT).

- Báo cáo Bộ số liệu phục vụ Đoàn kiểm tra công tác đấu thầu của Bộ KH&ĐT tại Bộ GD&ĐT giai đoạn 2016 đến nay.

- Tổ chức đưa SV đi học Học phần Giáo dục quốc phòng – AN tại Hòa An, đợt 1.

- Gửi cho Bộ GD&ĐT hồ sơ của viên chức Trường ĐHCT đăng ký dự thi thăng hạng GVTH từ hạng III lên hạng II năm 2019.

- Quyết định vinh danh nhóm giảng viên hướng dẫn và sinh viên Đội tuyển Trường ĐHCT đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Cầu thép Châu Á năm 2019.

- BTV Đảng ủy tổ chức Kiểm tra, giám sát chuyên đề tại các Đảng bộ và chi bộ cơ sở.

- Công đoàn Trường tổ chức Hội thảo "Vai trò của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay".

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Tuyển sinh 2019: Tiếp tục cấp Giấy báo nhập học, nhận hồ sơ nhập học, học phí và Phiếu báo dự kiểm tra năng lực tiếng Anh của thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học; Tiếp tục nhận hồ sơ của tân SV đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển CTTT và CTCLC theo Phương thức B. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho SV K45 và học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2019. Tổ chức kiểm tra và công bố kết quả trình độ tiếng Anh đầu vào.

- Bắt đầu giảng dạy học kỳ I, NH 2019-2020 cho SV K45 và HS diện Xét tuyển thẳng 2019 .

- Tổ chức Thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019 và triển khai công tác chấm thi.

- Tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

- Công bố kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 2.

- Tổ chức xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 3/2019.

- Đánh giá ngoài nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA: Chương trình Quản lý Công nghiệp (KCN), Chương trình Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (KKT).

- Tổ chức đoàn giao lưu CB và SV tại Đại học Chiang Mai - Thái Lan.

- Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường (chiều ngày 17/09/2019).

- Tổng hợp và gởi trình Bộ GD&ĐT thẩm định hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2020.

- Gửi Báo cáo tình hình nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2014-2019.

- Góp ý Dự thảo Thông tư Quản lý đề tài cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp Đại học bang Michigan - Hoa Kỳ; Viện Công nghệ Kyoto - Nhật Bản; Tiếp Đại học Chiao Tung - Đài Loan.

- Dự Hội thảo kết thúc Dự án VETEC, tại Hà Nội.

- Dự án ODA: Sẽ họp Tổ Thương thảo hợp đồng Gói thầu số 05 và 06 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ; Làm việc với các chuyên gia ĐH. TUAT, KIT và Kyushu; Đánh giá các hoạt động của Dự án HTKT năm 2019; Gửi thư đến JICA xin đồng thuận danh mục thiết bị gói 2-2; Chuẩn bị hồ sơ mời thầu gói thầu quan trắc lún;  Thương thảo hợp đồng bảo hiểm công trình.

- Các đơn vị sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị CCVC-NLĐ đơn vị theo kế hoạch.

- Họp bàn về “Quy định sử dụng Trung tâm Dữ liệu phục vụ đào tạo, NCKH&CGCN”.

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình đang thi công.

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng 02 gói thầu mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cho BM.Sinh học và BM.Hóa học (KKHTN).

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 cho Bộ GD&ĐT.

- BTV Đảng ủy tiếp tục Kiểm tra, giám sát chuyên đề tại các Đảng bộ và chi bộ cơ sở.

- Ban giám hiệu và Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

- Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn - Hội, tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh.

3. Ý kiến của BGH

- Đề nghị các Khoa tổ chức sinh hoạt chào đón tân SV đảm bảo nghiêm túc và đầy đủ nội dung, lồng ghép nội dung giữ gìn an ninh chính trị - trật tự xã hội, về mạng xã hội, về bán hàng đa cấp, việc học tập... vào buổi sinh hoạt đầu khóa để sinh viên được nắm thông tin, đồng thời nhắc nhở cố vấn học tập quan tâm tham dự sinh hoạt đầu khóa đầy đủ.

- Đề nghị Khoa Sau đại học quan tâm theo dõi về các thông tư của Bộ liên quan đến đào tạo TS, Ths, đồng thời các Khoa nhắc nhở học viên của mình quan tâm về việc thi chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra hiện nay.

- Từ tuần này, SV khóa mới sẽ bắt đầu học tập, các Khoa cố gắng sắp xếp giảng viên dạy phù hợp. Đối với một số ngành ít sinh viên, đề nghị PĐT và PCTSV phối hợp với các Khoa để hỗ trợ SV chuyển ngành.

- Các đơn vị phụ trách điều chỉnh CTĐT Sau đại học cần chú ý xây dựng chương trình học và hình thức học phù hợp. Lưu ý xây dựng các môn chung cho các khối ngành.

- Các đơn vị và Phòng QLKH nhắc nhở các chủ nhiệm đề tài NCKH chậm tiến độ cần khẩn trương hoàn thành. Các Khoa tạo điều kiện cho cá nhân hoàn thành các đề tài nghiên cứu đúng thời hạn.

- Nhằm tăng cường lực lượng các bộ giảng dạy ở một số ngành có nhu cầu, Trường có chủ trương chuyển ngạch chuyên viên sang ngạch giảng viên để tận dụng nguồn cán bộ quản lý, đồng thời hợp đồng thỉnh giảng các chuyên gia trong và ngoài nước. Đề nghị Phòng HTQT và Phòng TCCB tìm hiểu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

- Ban giám hiệu gửi lời cảm ơn đến tất cả đơn vị và cá nhân đã hỗ trợ Trường tổ chức Lễ Khai giảng thành công.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19833193

Đang trực tuyến: 546