BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   813 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Công bố danh mục các lớp học phần mở trong học kỳ 3, năm học 2018-2019. Sinh viên lập kế hoạch và đăng ký học phần (từ 16/4 đến 12/5/2019).

- Tiếp tục công tác Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đại học năm 2019.

- Công bố kết quả Kiểm tra HK2 khóa bồi dưỡng kiến thức học sinh xét tuyển thẳng 2018.

- Gửi Bộ GD&ĐT Báo cáo tình hình đào tạo, giảng viên chuyên ngành, việc làm sinh viên tốt nghiệp và liên kết doanh nghiệp đào tạo nông nghiệp trình độ cao. Tham gia Tọa đàm về đào tạo lĩnh vực nông nghiệp trình độ cao do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Khoa DBDT đã Tư vấn tuyển sinh Hệ xét tuyển thẳng đến các trường THPT thuộc các tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang và Bạc Liêu. Khoa Sẽ tiếp tục Tư vấn tuyển sinh hệ XTT đế các tỉnh còn lại: Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An...

- Thông báo tuyển sinh hệ từ xa tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Ô Môn, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Bình, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lấp Vò.

- Thông báo đến đơn vị liên kết V/v tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho SV hệ VLVH và TX.

- Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1. Công bố kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 1.

- Xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và ra Quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Tổ chức thi Anh văn cấp độ B1 của học viên cao học tổ chức thi.

- Phối hợp Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức thi Anh văn cấp độ B2.

- Họp về Báo cáo đề xuất biện pháp cải thiện vị trí xếp hạng Trường ĐHCT.

- Thực hiện lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2/2018-2019.

- Triển khai kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN năm 2019 và 2020.

- Tổ chức buổi tiếp xúc thường niên giữa Hiệu trưởng và đại diện SV.

- Quyết định khen thưởng 09 dự án khởi nghiệp của sinh viên.

- Triển khai Kế hoạch tuyển chọn cử nam SVTN đi đào tạo SQDB 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình TNB, đồng thời họp Hội đồng đánh giá định kỳ 03 nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình.

- Dự Hội thảo về giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL, tại Cà Mau.

- Báo cáo cho Vụ Khoa học CN và MT, Bộ GD&DT về quá trình hình thành và hoạt động của Không gian sáng chế - Đại học Cần Thơ.

- Tổ chức Lễ khởi động Chương trình VLIR network giai đoạn II 2019-2022 (Launching ceremony of VLIR network programme – Phase II).

- Họp các chương trình hợp tác với Hàn Quốc.

- Họp về chuẩn bị Phase II của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật từ nguồn vốn ODA của Nhật bản.

- Dự án ODA: Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến thanh toán kinh phí trong thực hiện 35 chương trình NCKH của Dự án; Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 và chuẩn bị kinh phí 2019 Dự án TC; Làm việc với các đơn vị có liên quan về việc di dời để chuẩn bị khởi công công trình xây dựng của Dự án; Lập báo cáo tài chính năm 2019 gởi VP. JICA.

- Đã chuyển khoản tiền học bổng khuyến khích đợt 2 cho sinh viên.

- Góp ý cho Bộ Tài chính về Dự thảo dề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào VN.

- Nghe báo cáo và Tọa đàm với Trường ĐH. Kinh tế TPHCM về  công tác định biên cán bộ, xây dựng KPI và phân phối thu nhập, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho các đơn vị; Thiết bị tin học cho tiến sĩ mới tốt nghiệp (2018-2019); Gia công và lắp đặt dụng cụ nội thất các phòng học Chất lương cao Khoa Ngoại ngữ; Mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cho các đơn vị năm 2019; Thiết bị bổ sung cho Không gian sáng chế lĩnh vực công nghệ do tổ chức BUILD-IT tài trợ (BM.Tự động hóa-KCN)...

- Các nhóm công tác thuộc Ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của TĐHCT đã họp để rà soát tiến độ triển khai việc soạn thảo. 

- Ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT giai đoạn 2019-2024.

- Gửi công văn cho Cục Nhà giáo về việc báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du  lịch.

- Gửi công văn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCT về việc đề cử ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường, tham gia thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên cho 641 Nhà giáo của Trường đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã họp để triển khai công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2019.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Hoàn thành giảng dạy, các đơn vị tổ chức thi kết thúc học phần và bảo vệ luận văn tốt nghiệp (hạn cuối để nhập điểm học phần là ngày 26/05/2019).

- Tổ chức Thi học kỳ 2 Khóa bồi dưỡng kiến thức học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2018.

- Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

- Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp tại Trường ĐH. Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ.

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 2.

- Ban hành Kế hoạch giảng dạy cho học viên CH và NCS trúng tuyển năm 2019 đợt 1.

- Gửi tờ trình cho Bộ GD&ĐT V/v tiếp tục tuyển sinh năm 2019 ngành Hệ thống nông nghiệp cho tỉnh Vĩnh Long.

- Tiếp Trường ĐH.Bà Rịa-Vũng Tàu về hợp tác đào tạo ThS ngành Đông phương học.

- Làm việc với ĐH. Sư phạm TPHCM về kinh nghiệm tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ.

- Xây dựng chiến lược Đảm bảo chất lượng CTĐT và quan hệ với các bên liên quan.

- Dự thảo Đề án xây dựng trung tâm Kiểm định chất lượng của Trường ĐHCT.

- Công bố kết quả phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở của CB 2019.

- Dự Hội thảo “Tăng cường tính kết nối nhằm cải thiện chuỗi giá trị hàng nông sản và thủy sản của ĐBSCL“ (do UBND TP.Cần Thơ tổ chức).

- Dự Hội thảo và Tọa đàm CLB các trường ĐH, CĐ khu vực Tây Nam Bộ, chủ đề “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam“ (do Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ VN tổ chức tại Trường ĐH.Tiền Giang).

- Họp bàn về khả năng hợp tác giữa Trường Đại học Cambridge và Trường ĐHCT về các nội dung liên quan đến giảng dạy Tiếng Anh.

- Dự án ODA: Thanh toán kinh phí gói thầu thiết bị 2-1; Tiếp tục rà soát danh mục thiết bị của gói thầu 2-2, 2-3 của Dự án; Chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng của Dự án; Hoàn thành báo cáo quý 1/2019 Dự án.

- Chi tạm ứng tiền giảng vượt giờ chính quy đợt 1 (30/4)

- Chi chuyển khoản tiền học bổng khuyến khích đợt 3 cho sinh viên.

- Họp góp ý cho Tài liệu giới thiệu Trường.

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Sơn ngoài, vệ sinh mái ngói, chống thấm sê nô nhà học chính và văn phòng KCN; Cải tạo hội trường, ốp gạch chân tường hành lang tầng trệt, chống thấm KMT&TNTN; Cải tạo dãy nhà học số 3, hội trường TTNN khu I; …

- Phê duyệt gói thầu: Gia công và lắp đặt dụng cụ nội thất cho các phòng học Chất lượng cao KNN (tại TTNN). Phê duyệt hồ sơ thanh lý 18 dãy nhà cấp 4 để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án ODA; Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản là nhà thí nghiệm VCNSH và Trại cá thực nghiệm KTS cho BGD&ĐT.

- Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc do Thành ủy tổ chức.

- TTHL sẽ tổ chức Hội sách ĐHCT năm 2019 (từ ngày 22-27/4/2019).

3. Ý kiến của BGH

- Để chuẩn bị tốt cho đợt xét duyệt chức danh GS, PGS sắp tới, đề nghị các đơn vị, phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho các ứng viên.

- Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Lễ, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phân công cán bộ trực trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, đồng thời kiểm tra lại các thiết bị PCCC và các trạm biến áp.

- Dự án ODA: Đề nghị lãnh đạo đơn vị nhắc nhở các Trưởng Bộ môn và Trưởng phòng thí nghiệm rà soát lại danh mục các trang thiết bị của các gói thầu để kịp thời bổ sung đầy đủ, đảm bảo vận hành tốt. Trường sẽ lập các Tổ đánh giá trang thiết bị đã đầu tư.

- Để ủng hộ ngày môi trường thế giới, đề nghị Trung tâm DV&CGCN thông báo đến tất cả căn tin không sử dụng ống hút nhựa (trừ trường hợp khách có yêu cầu).

- Các Khoa nhắc nhở cán bộ Khoa mình hoàn thành công tác giảng dạy đúng kế hoạch đặt ra, đồng thời tổ chức thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên nghiêm túc.

- Trường đã tổ chức tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại diện sinh viên, sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến của sinh viên, đề nghị các đơn vị rà soát lại và lập kế hoạch giải quyết, đồng thời báo cho Trường để chuẩn bị và bố trí nguồn lực phù hợp.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 18623627

Đang trực tuyến: 665