BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   231/BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Nội dung:

   1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Thông báo tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2019.

- Tiểu ban chuyên môn gửi hồ sơ điều chỉnh CTĐT đã thẩm định cho Tổ Thư ký .

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung nguồn lực giảng dạy học phần (theo Công văn hướng dẫn số 2493/ĐHCT-ĐT và Kế hoạch số 2494/KH-ĐHCT ngày 19/11/2018).

- Ban hành Quyết định thành lập Ban biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm 2019 .

- Góp ý cho Bộ GD&ĐT về Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

- Thông báo Tuyển sinh VLVH đợt 1, năm 2019.

- Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển sinh trình độ ThS, TS năm 2019 đợt 1.

- Gởi Tờ trình cho Cục QLCL về Đề án tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN của Trường ĐHCT.

- Ban hành Kế hoạch vế Kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn QUN-QA năm 2019.

- Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, NH2018-2019.

- Làm việc với huyện Ngã Năm và Châu Thành, Sóc Trăng về việc triển khai đề tài.

- Xúc tiến thủ tục chuyển hình thức đăng ký sang Giải pháp hữu ích đối với hồ sơ Quy trình sản xuất mật từ cuống buồng hoa dừa nước.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện nguồn vốn do ADB tài trợ và Dự án phát triển GDPT giai đoạn 2.

- Dự án ODA: Triển khai tập huấn ngắn hạn năm 2019; Khảo sát tiến độ triển khai các chương trình nghiên cứu lĩnh vực Thủy sản; Gửi hợp đồng gói thầu kiểm toán tài khoản đặc biệt xin JICA đồng thuận; Tổng hợp Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019; gởi Tờ trình cho Bộ GD&ĐT xin phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá ngân sách và phân giao kinh phí năm 2019. 

- Chi tiền giảng vượt giờ đợt 4 cho các đơn vị.

- Cung cấp số liệu về giáo dục đào tạo năm 2018 của Trường cho Sở GD&ĐT Cần Thơ.

- Báo cáo hoạt động tháng 1/2019 cho Bộ GD&ĐT.

- Triển khai thủ tục mua sắm gói thầu: Lắp đặt hệ thống camera quan sát an ninh tại Ký túc xá khu A và B.

- Thực hiện thủ tục thanh toán các gói thầu: Phần mềm quản lý các máy chủ; Mua sắm và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho 03 phòng học CTĐT chất lượng cao tại nhà học D2–NĐH; Gia công dụng cụ nội thất cho phòng học CLC ngành Kinh doanh quốc tế.

- Báo cáo cho Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018.

- Gởi Báo cáo và công văn cho Bộ GD&ĐT và Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT xin phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống phòng LAB hỗ trợ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính của Trường ĐHCT”.

- Họp Hội đồng xét phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Họp bàn việc chuyển NXB ĐHCT đến Nhà sách và Cửa hàng giới thiệu đặc sản ĐBSCL.

- Họp Hội đồng Trường Trường ĐHCT.

- Ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng năm 2019 (thời gian lấy phiếu vào 14g00 ngày 26/02/2019,  tại Hội trường 2, Lầu 6 Nhà Điều hành).

- Hội nghị Sơ kết quy chế phối hợp giữa Trường ĐHCT và Công an tỉnh Hậu Giang.

- Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân BGH và BTV Đảng ủy năm 2018; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Hoàn thành việc tổ chức đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

- Họp về Kế hoạch công tác khối đoàn thể 2019.

- Báo cáo tham luận về công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh của Trường ĐHCT cho Quân khu 9 để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác Giáo dục QP-AN năm 2019.

- Ban hành Kế hoạch và Điều lệ Hội thao truyền thống Trường ĐHCT năm 2019.

   2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Đăng ký với Bộ GD&ĐT chỉ tiêu tuyển sinh của Trường năm 2019.

- Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh CTĐT (từ 11/02 đến 01/03/2019: Tổ Thư ký kiểm tra; Tổ Điều chỉnh CTĐT và Tiểu ban chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ).

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung nguồn lực giảng dạy học phần (theo Công văn hướng dẫn số 2493/ĐHCT-ĐT và Kế hoạch số 2494/KH-ĐHCT ngày 19/11/2018).

- Tiếp tục xét tốt nghiệp lần 2 đợt 1, năm 2019.

- Tổ chức giảng dạy các học phần GDQP&AN đợt 2, HK2, năm học 2018-2019 (từ 11/02 đến 03/03/2019).

- Triển khai Thực tập sư phạm K41.

- Hội thảo khởi động Dự án “Nghiên cứu phát triển chương trình giảng dạy lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu tại Việt Nam” (do ERASMUS+ tài trợ, từ 19-21/02/2019).

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ và Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHCT mở rộng để Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ.

- Hoàn thành Báo cáo thống kê năm học 2018-2019 gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   3. Ý kiến của BGH

- Đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thành điều chỉnh CTĐT theo đúng kế hoạch, đối với các Khoa chưa hoàn thành cần cố gắng hoàn thành sớm, đặc biệt cần xem xét lại các chương trình thực tập thực tế ngoài trường để điều chỉnh hợp lý. Ngoài ra, để tạo động lực cho sinh viên tại Hòa An, cần điều chỉnh lại CTĐT để năm nhất và năm tư sẽ học tại Cần Thơ.

- Đối với việc phân công giảng dạy sau khi đã hoàn tất đăng ký, đề nghị Phòng Đào tạo và Trung tâm CNPM phối hợp xuất ra một danh sách tổng hợp gửi về các đơn vị, để đơn vị xem xét và điều chỉnh phù hợp.

- Nhằm cải thiện tốt hơn vị trí xếp hạng của Trường, đề nghị các thầy cô trong danh sách được giới thiệu cho QS cần quan tâm, đầu tư thời gian cho việc trả lời phỏng vấn. Đồng thời có trao đổi trước với các nhà Khoa học trong và ngoài nước trong danh sách được giới thiệu với QS về việc trả lời phỏng vấn.

- Hiện nay nhu cầu hoạt động ngoài giờ của sinh viên ngày càng tăng, đề nghị các đơn vị rà soát lại cơ sở vật chất trong đơn vị mình và có kế hoạch cải tạo trở thành khu hoạt động ngoài giờ cho sinh viên. Ngoài ra các đơn vị có dịch vụ căn tin cần cải thiện tốt hơn.

- Trung tâm học liệu hỗ trợ điều chỉnh lại các thư viện, chuyển dịch các giáo trình qua kỹ thuật số, giảm bớt tài liệu không cần thiết, tạo không gian sinh hoạt cho SV.

- Đề nghị các Phòng ban có tài liệu lưu trữ tại tầng 7 và tầng 8 Nhà điều hành phối hợp với PKHTH tiến hành sắp xếp lại và chuẩn bị di dời hồ sơ sang vị trí khác để lưu trữ, Phòng QTTB chuẩn bị một ví trí mới phù hợp để làm nơi lưu trữ hồ sơ chung.

Cuộc họp kết thúc lúc 8g40 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17493707

Đang trực tuyến: 866