BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   62 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Bắt đầu giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 bậc ĐH và SĐH.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả tuyển sinh năm 2018.

- Ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.

- Công bố Thông tin về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 tại website Trường.

- Tham dự Họp rà soát một số nội dung tuyển sinh năm 2018 và chuẩn bị công tác tuyển sinh 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Các Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng KH&ĐT Trường thẩm định điều chỉnh CTĐT. Các Tổ Điều chỉnh CTĐT hiệu chỉnh CTĐT theo đề nghị của Tiểu ban chuyên môn.

- Các đơn vị và GV tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung nguồn lực giảng dạy học phần.

- Tổ chức thi HK1, Khóa bồi dưỡng kiến thức học sinh diện Xét tuyển thẳng năm 2018 .

- Tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh SV chương trình tiên tiến và chương trình CLC.

- Tổ chức kiểm tra ngoại ngữ cấp độ B1 tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp (23/12/2018).

- Ban hành Quyết định Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 hệ chính quy. Xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2019.

- Gửi Bộ GD&ĐT Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Kỹ thuật xây dựng.

- Tổ chức Khai giảng lớp Luật hệ đào tạo từ xa tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang.

- Triển khai giảng dạy các lớp tuyển sinh đợt 4/2018 hệ VLVH.

- Trường ĐHCT phối hợp tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc cho 500 giáo viên tiếng Anh của 6 tỉnh/TP khu vực ĐBSCL.

- Trình Cục Quản lý chất lượng Đề án tổ chức Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho VN của Trường ĐHCT.

- Báo cáo về số liệu thống kê của Nhà trường theo yêu cầu của Vụ Giáo dục Đại học.

- Ban hành Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 1.

- Làm việc với tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 03 chuyên ngành thuộc Dự án ODA Nhật Bản.

- Làm việc với Ban Tổ chức, Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc liên kết đào tạo ThS trong 2019.

- Làm việc với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và Trường Chính trị Phạm Hùng, Vĩnh Long về việc đặt lớp đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống nông nghiệp Khóa 2018.

- Công bố thời khóa biểu và tổ chức đăng ký các học phần SĐH học kỳ 2 NH2018 – 2019.

- Xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 4/2018.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác đào tạo ThS và TS năm 2018 và đăng ký chỉ tiêu năm 2019.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT danh sách NCS đã hoàn thiện hồ sơ quá trình đào tạo và luận án đã được thông qua trong tháng 11&12/2018.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp tiến sĩ cho 05NCS.

- Hoàn thành đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA năm 2018. 

- Hội nghị tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng năm 2018.

- Kiểm tra số liệu và hoàn thành báo cáo tình hình việc làm SVTN năm 2017 gởi Bộ GD&ĐT.

- Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của SV học kỳ 1, NH2018-2019.

- Thông báo đăng ký đề tài NCKH do sinh viên thực hiện năm 2019.

- Kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động KH&CN năm 2018 các đơn vị.

- Báo cáo chi thưởng bài báo công bố tạp chí quốc tế uy tín ISI, SCI, SCIE năm 2017 và thống kê bài báo năm 2018  cho Bộ GD&ĐT.

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2018.

- Tổ chức đoàn Trường ĐHCT tham dự Lễ Trao giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ SV tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2018.

- Họp BCĐ, BTC và các Tiểu ban Hội thảo Khoa học về Môi trường, TNTN và BĐKH.

- Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp.

- Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2018 về “Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa“.

- Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường ĐHCT năm 2018.

- Tiếp đại diện Đại học Okayama-Nhật Bản; Tiếp Đại học Meiho - Đài Loan; Dự Tổng kết học kỳ 3 năm 2018 của Viện Vua Sejong Cần Thơ.

- Tổ chức Giáng sinh cho SV và chuyên gia nước ngoài đang học tập, công tác tại Trường.

- Dự án ODA: Đã mở hồ sơ đề xuất tài chính cho gói thầu "Kiểm toán tài khoản đặc biệt cho nghiên cứu" thuộc Dự án; Làm việc với cố vấn trưởng dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Chương trình Nông Nghiệp CN cao; Trình kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2019 của Dự án; gởi CV cho các tỉnh ĐBSCL về tuyển sinh 03 ngành ThS thuộc Dự án; gởi tờ trình cho Bộ GD&ĐT xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình của Dự án.

- Thông báo thu học phí học kỳ II, NH 2018-2019 hệ ĐH chính quy và hệ Dự bị.

- Báo cáo số liệu thống kê Quý 4/2018 của Trường ĐHCT.

- Báo cáo số liệu về CSVC của Trường gởi cho Cục CSVC&TBTH (Bộ GD&ĐT), Báo cáo số liệu về CSVC nhằm thực hiện theo TT số 22/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học.

- Ban giám hiệu đã thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Kết thúc Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa phòng bộ môn năm 2018.

- Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Tổ điều phối xây dựng ngân hàng câu hỏi thi theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Quyết định thành lập Hội đồng Xét chọn hồ sơ đấu giá cho thuê sử dụng cơ sở vật chất năm 2019 và 2020.

- Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2018 cho 247 viên chức, người lao động thuộc Trường ĐHCT.

- Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 cho viên chức, người lao động đơn vị trả lương (VNC&PTCNSH trả lương: 06, VNCPTĐBSCL: 06, KNN: 06, KTS: 09, TTCNPM: 29, TTLKĐT: 04 …)

- Quyết định xếp hệ số phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho 245 viên chức, người lao động thuộc Trường ĐHCT.

- Gửi công văn cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc cử 03 viên chức tham gia tư vấn dự án FAO..

- Quyết định chuyển Ngân hàng Gene từ Viện NCPTĐBSCL sang Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng thuộc Khoa nông nghiệp quản lý kể từ tháng 01/2019.

- Quyết định tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho 01 Tập thể và 03 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hậu Giang vì đã có nhiều thành tích trong việc thục hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Hòa An trong năm 2018.

- Đảng ủy Trường đã triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018; họp Ban Thường vụ Đảng ủy để thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV.

- Hội Cựu chiến binh Trường sơ kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

- Trường tổ chức Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐNDVN, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 29 năm thành lập HCCB Việt Nam và 27 năm thành lập HCCB Trường ĐHCT; đồng thời thăm, chúc mừng các đơn vị quân dội nhân Kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Đăng ký với Bộ GD&ĐT chỉ tiêu tuyển sinh của Trường năm 2019.

- Các Tổ Điều chỉnh CTĐT hiệu chỉnh CTĐT theo đề nghị của Tiểu ban chuyên môn. Tiểu ban chuyên môn kiểm tra và xác nhận nội dung hiệu chỉnh CTĐT .

- Các đơn vị và GV tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung nguồn lực giảng dạy học phần.

- Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2019.

- Công bố kết quả thi HK1, Khóa bồi dưỡng kiến thức học sinh diện Xét tuyển thẳng 2018.

- Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ.

- Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ ThS và TS năm 2019 đợt 1.

- Đăng thông tin quảng cáo trên báo và truyền hình tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 đợt 1.

- Thông báo mở lớp giảng dạy ngoại ngữ cấp độ B1 dành cho học viên cao học.

- Làm việc với Trường Đại học Sư phạm TPHCM về việc tổ chức dạy và thi chứng chỉ Anh văn B2 cho nghiên cứu sinh của Trường Đại học Cần Thơ.

- Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

- Gửi công văn góp ý cho thành phố Cần Thơ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông báo xây dựng thuyết minh đề tài cấp cơ sở do CCVC thực hiện năm 2019.

- Họp chuẩn bị sơ kết hợp tác và triển khai Chương trình hợp tác tiếp theo với UBND huyện Thới Bình, Cà Mau.

- Họp về triển khai dự án Build-IT; Họp chuẩn bị hội thảo VETEC (lần 2).

- Làm việc với ĐH. Hokkaido, Nhật Bản.

- Dự án ODA: Triển khai công tác chuẩn bị di dời để xây dựng công trình; lập kế hoạch hàng tháng cho dự án hỗ trợ kỹ thuật; tiếp tục tiếp nhận trang thiết bị gói thầu 2-1; ký hợp đồng gói thầu kiểm toán đặc biệt; triển khai báo cáo thường niên Dự án.

- Làm việc với Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

- Họp bàn về xây dựng website tuyển sinh mới.

- Họp chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên của Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHCT.

- Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác 2019 Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

- Các đơn vị còn lại gởi giới thiệu đơn vị theo nhiệm kỳ mới về PKHTH (KL, KSP, MDI, VNC&PTCNSH, TTHL, TTNN, TTHPTTHSP).

3. Ý kiến của BGH

 - Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho cán bộ và sinh viên về việc Trường đã mua một tập chí khoa học chuyên về Nông nghiệp, khoa học công nghệ - sinh học, và bộ sưu tập nghiên cứu điển hình, 80 đầu sách điện tử chuyên ngành, rất mong cán bộ quan tâm và khai thác.

- Gói thiết bị thứ nhất đã bàn giao hơn 85%, phần còn lại do chưa ổn định mặt bằng nên chưa bàn giao xong, đề nghị Thủ tưởng các đơn vị thụ hưởng chỉ đạo chuẩn bị mặt bằng để triển khai sớm việc tiếp nhận thiết bị.

- Đề nghị Phòng CTSV phối hợp với Khoa PTNT tổ chức hướng dẫn, quản lý về cách sinh hoạt, sử dụng cơ sở vật chất ở ký túc xá Hòa An, và có biện pháp khắc phục các hư hỏng.

- Thời gian vừa qua, việc dạy và học ở đầu học kỳ mới gặp một số khó khăn do việc giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trong dự án ODA nên một số lịch học bị trùng lắp, đề nghị các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp để điều chỉnh.

- Đối với việc điều chỉnh chương trình đào tạo, các đơn vị cần thực hiện đúng chủ trương và đúng tiến độ để kịp thời triển khai. Sau khi điều chỉnh xong, các đơn vị gửi báo cáo lên phòng Đào tạo, phòng Đào tạo tổng hợp trình Ban Giám hiệu đánh giá chung và sẽ phản hồi về đơn vị.

- Phần mềm quản lý giảng dạy đã bắt đầu vận hành trong học kỳ mới, đề nghị các Trưởng đơn vị đào tạo, trưởng bộ môn cần rà soát lại sự phân công giảng dạy và phê duyệt chính xác các đăng ký của giảng viên, đảm bảo sử dụng đúng nguồn lực.

- Đối với công tác tuyển sinh: Phòng Đào tạo hoàn thành biên bản họp về công tác chuẩn bị cho tư vấn tuyển sinh và gửi đến các đơn vị.

- Đề nghị các đơn vị rà soát kỹ lại các đối tượng hợp đồng đơn vị trả lương, cần làm rõ nội dung hợp đồng, phân công công việc, thời gian... theo Quy định đã ban hành.

- Phòng CTSV gửi danh sách cụ thể các lớp chưa hoàn thành chấm điểm rèn luyện về các Khoa để có sự nhắc nhở kịp thời.

- Đối với việc cải thiện vị trí xếp hạng của Trường, đề nghị các đơn vị cần cố gắng hoàn thành số liệu chính xác và thực hiện các mục tiêu đúng thời gian đề ra. Trung tâm Quản lý chất lượng cập nhật số liệu chính xác và trình Ban Giám hiệu trước khi đưa lên trang web, đồng thời báo cáo các đơn vị chậm trễ.

- Các đơn vị tiếp tục thực hiện đúng quy định về việc kiểm tra công tác giảng dạy.

- Phòng QLKH phối hợp Nhà xuất bản đề xuất ý kiến và xây dựng dự thảo về việc nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, trình Hội đồng KHĐT để sớm ban hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17494357

Đang trực tuyến: 1312