← Quay lại

 DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL SỬ DỤNG TRONG HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ
CẤP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

STT ĐƠN VỊ EMAIL
1 Hội Đồng Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ban Giám hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Khoa Công nghệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Khoa CNTT & Truyền thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Khoa Dự bị Dân tộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Khoa Khoa học Chính trị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Khoa Khoa học Tự nhiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Khoa Khoa học XH & NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Khoa Kinh tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Khoa Luật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Khoa Môi trường & TNTN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Khoa Ngoại ngữ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Khoa Nông nghiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Khoa Phát triển Nông thôn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Khoa Sau Đại học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Khoa Sư phạm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Khoa Thủy sản This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Bộ môn Giáo dục Thể chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Trường Trung học phổ thông thực hành sư phạm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Trung tâm Công nghệ Phần mềm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Trung tâm Quản lý chất lượng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Trung tâm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Trung tâm Học liệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Trung tâm Liên kết Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Trung tâm Ngoại ngữ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Phòng Công tác Chính trị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Phòng Công tác Sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Phòng Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Phòng Hợp tác Quốc tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Phòng Kế hoạch Tổng hợp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Phòng Quản lý Khoa học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Phòng Quản trị-Thiết bị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 Phòng Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Phòng Thanh tra - Pháp chế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Phòng Tổ chức-Cán bộ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 Ban Quản lý Công trinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 Ban QLDA Nâng cấp Trường ĐHCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 Tòa soạn Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47 Văn phòng Ðảng ủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 Công Ðoàn Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 Ðoàn Thanh niên Cộng sản HCM & Hội Sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
50 Hội Cựu chiến binh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 Hội Cựu Sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52 Công ty TNHHMTV ĐT-PT Công nghệ ĐHCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Các địa chỉ email hành chánh điện tử trên đây thuộc mail group This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* Liên hệ: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3830 308

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22891127

Đang trực tuyến: 564