CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH DIỆT VIRUS

  • AVG [05-05-2014]

  • Avira [05-05-2014]

  • Bkav Home 4341

  • Kaspersky [26-04-2014]

  • MacAfee [05-05-2014]

  • Microsoft Security Essentials (05-05-2014) [phiên bản 32 bit] | [phiên bản 64 bit]

  • Norton (05-05-2014) [phiên bản 32 bit] | [phiên bản 64 bit]

  • BỘ GÕ TIẾNG VIỆT

  • Unikey 4.0

  • MẪU POWERPOINT CTU

  • Diễn giải và hướng dẫn sử dụng mẫu Powerpoint CTU

  • Mẫu Powerpoint CTU

  • FONT CHỮ

  • Font ABC

  • Font Unicode

  • Font VNI, VNI2, VNI3, VNI4

  • Font VietWare1byte, VietWare2byte(1), Vietware2byte(2), vietware2byte(3)

  • CHƯƠNG TRÌNH DUYỆT WEB

  • Internet Explorer 7.0

  • Internet Explorer 6.0

  • Internet Explorer 6.0 (French)

  • Patch for Internet Explorer 6.0

  • Mozilla Firefox 16.0.1

  • Mozilla Firefox 16.0.1 (Tiếng Việt)

  • Mozilla Firefox 7.0.1

  • Mozilla Firefox 7.0.1 (Tiếng Việt)

  • Mozilla Firefox 1.5.0.6

  • Netscape 7.1l

  • Opera 7.2

  • TẢI DỮ LIỆU LÊN MÁY CHỦ

  • Mozilla FileZilla 3.5.1

  • Mozilla FileZilla 3.0.7

  • CHƯƠNG TRÌNH TIỆN ÍCH

  • Teracopy

  • Nxclient-3_4_0-5

  • Total Commander 7.02

  • Sữa lỗi Lạc Việt 2002

  • Remove Norton Antivirus

  • WinZip8.0 (Hướng dẫn)

  • WinRar 3.40

  • Phần mềm đọc file pdf Foxit Reader 4.3

  • Acrobat Reader 5.0

  • Acrobat Reader 8.0

  • Acrobat Reader 9.1

  • Chuyển tập tin sang PDF - Printer Driver

  • Chuyển tập tin sang PDF - Free Converter

  • DirectX v9.0

  • Tài liệu máy notebook Sony Fx340

  • FinePrint (for Windows 98)

  • FinePrint (for Windows XP, 2000)

  • Webalizer

  • Putty

  • NLiteXP

  • PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

  • Hệ điều hành Ubuntu

  • Phần mềm soạn thảo văn bản Open Office,...

  • ĐĨA CỨU HỘ (RECUSE DISK)

  • Hiren's Boot CD 11.0

  • Ultimate BootCD (Tạo đĩa boot khởi động Windows có các chương trình tiện ích kèm theo) - Kích thước file 624MB


  • Thiết kế và cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
    Liên hệ: webmaster@ctu.edu.vn