CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH DIỆT VIRUS

 • AVG [05-05-2014]

 • Avira [05-05-2014]

 • Bkav Home 4341

 • Kaspersky [26-04-2014]

 • MacAfee [05-05-2014]

 • Microsoft Security Essentials (05-05-2014) [phiên bản 32 bit] | [phiên bản 64 bit]

 • Norton (05-05-2014) [phiên bản 32 bit] | [phiên bản 64 bit]

 • BỘ GÕ TIẾNG VIỆT

 • Unikey 4.0

 • MẪU POWERPOINT CTU

 • Diễn giải và hướng dẫn sử dụng mẫu Powerpoint CTU

 • Mẫu Powerpoint CTU

 • FONT CHỮ

 • Font ABC

 • Font Unicode

 • Font VNI, VNI2, VNI3, VNI4

 • Font VietWare1byte, VietWare2byte(1), Vietware2byte(2), vietware2byte(3)

 • CHƯƠNG TRÌNH DUYỆT WEB

 • Internet Explorer 7.0

 • Internet Explorer 6.0

 • Internet Explorer 6.0 (French)

 • Patch for Internet Explorer 6.0

 • Mozilla Firefox 16.0.1

 • Mozilla Firefox 16.0.1 (Tiếng Việt)

 • Mozilla Firefox 7.0.1

 • Mozilla Firefox 7.0.1 (Tiếng Việt)

 • Mozilla Firefox 1.5.0.6

 • Netscape 7.1l

 • Opera 7.2

 • TẢI DỮ LIỆU LÊN MÁY CHỦ

 • Mozilla FileZilla 3.5.1

 • Mozilla FileZilla 3.0.7

 • CHƯƠNG TRÌNH TIỆN ÍCH

 • Teracopy

 • Nxclient-3_4_0-5

 • Total Commander 7.02

 • Sữa lỗi Lạc Việt 2002

 • Remove Norton Antivirus

 • WinZip8.0 (Hướng dẫn)

 • WinRar 3.40

 • Phần mềm đọc file pdf Foxit Reader 4.3

 • Acrobat Reader 5.0

 • Acrobat Reader 8.0

 • Acrobat Reader 9.1

 • Chuyển tập tin sang PDF - Printer Driver

 • Chuyển tập tin sang PDF - Free Converter

 • DirectX v9.0

 • Tài liệu máy notebook Sony Fx340

 • FinePrint (for Windows 98)

 • FinePrint (for Windows XP, 2000)

 • Webalizer

 • Putty

 • NLiteXP

 • PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

 • Hệ điều hành Ubuntu

 • Phần mềm soạn thảo văn bản Open Office,...

 • ĐĨA CỨU HỘ (RECUSE DISK)

 • Hiren's Boot CD 11.0

 • Ultimate BootCD (Tạo đĩa boot khởi động Windows có các chương trình tiện ích kèm theo) - Kích thước file 624MB


 • Thiết kế và cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
  Liên hệ: webmaster@ctu.edu.vn