DANH SÁCH GIÁO SƯ-PHÓ GIÁO SƯ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

STT Họ và tên Nữ Trình độ/
học hàm
Chuyên môn được đào tạo
1 Cao Ngọc Điệp GS Nông nghiệp
2 Trần Ngọc Hải GS Nuôi trồng thủy sản
3 Trần Văn Hâu GS Nông học
4 Lê Văn Hòa GS Nông nghiệp
5 Ngô Ngọc Hưng GS Nông nghiệp
6 Võ Quang Minh GS Khoa học đất
7 Nguyễn Thanh Phương GS Thủy sản
8 Nguyễn Văn Thu GS Chăn nuôi
9 Hà Thanh Toàn GS Công nghệ thực phẩm
01 Lâm Quốc Anh PGS Toán học
02 Nguyễn Thị Ngọc Anh X PGS Thủy sản
03 Lê Văn Bé PGS Nông nghiệp
04 Trần Ngọc Bích PGS Thú y
05 Lý Nguyễn Bình PGS Công nghệ thực phẩm
06 Nguyễn Duy Cần PGS Nông nghiệp
07 Đào Ngọc Cảnh PGS Địa lý
08 Nguyễn Kim Châu PGS Văn học
09 Nguyễn Hữu Chiếm PGS Nông nghiệp
10 Nguyễn Minh Chơn PGS Nông nghiệp
11 Nguyễn Văn Công PGS Thủy sản
12 Trương Hoàng Đan X PGS Nông nghiệp
13 Võ Thành Danh PGS Kinh tế
14 Nguyễn Hữu Đặng PGS Kinh tế
15 Dương Hiếu Đẩu PGS Vật lý
16 Trần Cao Đệ PGS CN Thông tin
17 Nguyễn Ngọc Đệ PGS Nông nghiệp
18 Nguyễn Thị Hồng Điệp X PGS Quản lý tài nguyên môi trường
19 Trần Đắc Định PGS Thủy sản
20 Hồ Quảng Đồ PGS Chăn nuôi
21 Phạm Minh Đức PGS Thủy sản
22 Ngô Thị Phương Dung X PGS Nông nghiệp
23 Nguyễn Nhựt Xuân Dung X PGS Chăn nuôi
24 Từ Thanh Dung X PGS Thủy sản
25 Lê Cảnh Dũng PGS Kinh tế
26 Trần Nhân Dũng PGS Nông nghiệp
27 Lê Việt Dũng PGS Nông nghiệp
28 Trần Văn Dũng PGS Nông học
29 Vương Quốc Duy PGS Kinh tế
30 Võ Văn Dứt PGS Kinh doanh
31 Đặng Huỳnh Giao X PGS Hóa học
32 Nguyễn Công Hà PGS Công nghệ thực phẩm
33 Lưu Thanh Đức Hải PGS Kinh tế
34 Phan Trung Hiền PGS Luật học
35 Trần Thị Thanh Hiền X PGS Thủy sản
36 Nguyễn Hữu Hiệp PGS Sinh học
37 Huỳnh Xuân Hiệp PGS CN Thông tin
38 Ngô Quang Hiếu PGS Kỹ thuật cơ khí
39 Trần Thị Tuyết Hoa X PGS Thủy sản
40 Nguyễn Văn Hòa PGS Thủy sản
41 Bùi Thị Bửu Huê X PGS Hóa học
42 Nguyễn Hữu Hưng PGS Thú y
43 Đỗ Thị Thanh Hương X PGS Thủy sản
44 Tôn Nữ Liên Hương X PGS Hóa học
45 Huỳnh Liên Hương X PGS Hóa học
46 Huỳnh Trường Huy PGS Kinh tế
47 Trần Ái Kết PGS Kinh tế
48 Lý Thị Liên Khai X PGS Thú y
49 Huỳnh Việt Khải PGS Kinh tế
50 Nguyễn Thị Kim Khang X PGS Chăn nuôi
51 Phạm Nguyên Khang PGS Khoa học máy tính
52 Nguyễn Hữu Khánh PGS Toán học
53 Đỗ Võ Anh Khoa PGS Chăn nuôi
54 Lê Văn Khoa PGS Nông nghiệp
55 Nguyền Đắc Khoa PGS Nông nghiệp
56 Lê Nguyễn Đoan Khôi PGS Kinh tế
57 Châu Minh Khôi PGS Nông nghiệp
58 Phan Đình Khôi PGS Kinh tế
59 Lam Mỹ Lan X PGS Thủy sản
60 Trịnh Quốc Lập PGS LL&PP dạy học bộ môn tiếng Anh
61 Phạm Thanh Liêm PGS Thủy sản
62 Trương Đông Lộc PGS Kinh tế
63 Nguyễn Phú Lộc PGS Giáo dục học
64 Nguyễn Xuân Lộc PGS Nông nghiệp
65 Lê Tấn Lợi PGS Nông nghiệp
66 Dương Nhựt Long PGS Thủy sản
67 Nguyễn Thanh Long PGS Nuôi trồng thủy sản
68 Trương Hoàng Minh PGS Thủy sản
69 Trần Văn Minh PGS Văn học
70 Bùi Thị Mùi X PGS Giáo dục học
71 Nguyễn Văn Mười PGS Công nghệ thực phẩm
72 Nguyễn Thị Hồng Nam X PGS Giáo dục học
73 Mai Văn Nam PGS Kinh tế
74 Bùi Thị Nga X PGS Nông nghiệp
75 Nguyễn Thị Thu Nga X PGS Bảo vệ thực vật
76 Nguyễn Võ Châu Ngân PGS Nông nghiệp
77 Phạm Thị Tuyết Ngân X PGS Nuôi trồng thủy sản
78 Nguyễn Thái Nghe PGS CN Thông tin
79 Đỗ Thanh Nghị PGS CN Thông tin
80 Nguyễn Khởi Nghĩa PGS Nông nghiệp
81 Nguyễn Chí Ngôn PGS Tự động hóa
82 Trương Trọng Ngôn PGS Nông nghiệp
83 Nguyễn Trọng Ngữ PGS Chăn nuôi
84 Phạm Phước Nhẫn PGS Kinh tế
85 Phạm Vũ Nhật PGS Hóa học
86 Quan Minh Nhựt PGS Kinh tế
87 Lê Khương Ninh PGS Kinh tế
88 Nguyễn Văn Nở PGS Ngôn ngữ học ứng dụng
89 Đặng Thị Hoàng Oanh X PGS Thủy sản
90 Trần Vũ Phến PGS Nông nghiệp
91 Nguyễn Thanh Phong PGS Vật lý
92 Lê Thanh Phong PGS Nông nghiệp
93 Ngô Thanh Phong PGS Vi sinh vật học
94 Hồ Quốc Phong PGS Hóa học
95 Trương Quốc Phú PGS Thủy sản
96 Trần Minh Phú PGS Thủy sản
97 Nguyễn Văn Sánh PGS Kinh tế
98 Nguyễn Phú Son PGS Kinh tế
99 Võ Nam Sơn PGS Thủy sản
100 Võ Văn Tài PGS Toán học
101 Bùi Minh Tâm PGS Nuôi trồng thủy sản
102 Châu Tài Tảo PGS Nuôi trồng thủy sản
103 Dương Ngọc Thành PGS Kinh tế
104 Võ Công Thành PGS Sinh học
105 Nguyễn Văn Thành PGS Sinh học
106 Võ Tấn Thành PGS Công nghệ thực phẩm
107 Hồ Thanh Thâm PGS Chăn nuôi
108 Ngô Thị Thu Thảo X PGS Thủy sản
109 Đoàn Văn Hồng Thiện PGS Hóa học
110 Phạm Lê Thông PGS Kinh tế
111 Hồ Thị Việt Thu X PGS Thú y
112 Tất Anh Thư X PGS Nông nghiệp
113 Lê Vĩnh Thúc PGS Nông nghiệp
114 Nguyễn Minh Thủy X PGS Công nghệ thực phẩm
115 Nguyễn Thị Thủy X PGS Chăn nuôi
116 Nguyễn Thành Tiên PGS Vật lý
117 Huỳnh Quang Tín PGS Nông nghiệp
118 Trần Trung Tính PGS Điện
119 Trần Kim Tính PGS Nông nghiệp
120 Phạm Văn Toàn PGS Quản lý tài nguyên và môi trường
121 Vũ Thanh Trà PGS Vật lý lý thuyết & Vật lý toán
122 Đái Thị Xuân Trang X PGS Sinh học
123 Ngô Thụy Diễm Trang X PGS Quản lý tài nguyên và môi trường
124 Văn Phạm Đăng Trí PGS Nông nghiệp
125 Nhan Minh Trí PGS Công nghệ thực phẩm
126 Bùi Văn Trịnh PGS Kinh tế
127 Trần Thanh Trúc X PGS Công nghệ thực phẩm
128 Nguyễn Hiếu Trung PGS Khoa học Trái đất
129 Lê Anh Tuấn PGS Khoa học Trái đất
130 Bùi Lê Anh Tuấn PGS Xây dựng
131 Võ Quốc Tuấn PGS Nông nghiệp
132 Nguyễn Trí Tuấn PGS Khoa học vật liệu
133 Lê Thanh Tùng PGS Toán học
134 Nguyễn Thanh Tùng PGS Động vật học
135 Lê Minh Tường PGS Bảo vệ thực vật
136 Vũ Ngọc Út PGS Thủy sản
137 Lê Văn Vàng PGS Nông nghiệp
138 Lê Quốc Việt PGS Nuôi trồng thủy sản
139 Phạm Thanh Vũ PGS Quản lý đất đai
140 Dương Thúy Yên X PGS Thủy sản
141 Phương Hoàng Yến X PGS Giáo dục học

Nguồn thông tin: PTCCB

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19372545

Đang trực tuyến: 1157