DANH SÁCH GIÁO SƯ-PHÓ GIÁO SƯ

STT Họ và tên Học hàm Năm công nhận Lĩnh vực
1 Lê Quang Trí Giáo sư 2010 Nông nghiệp
2 Nguyễn Văn Thu Giáo sư 2011 Chăn nuôi
3 Ngô Ngọc Hưng Giáo sư 2012 Nông nghiệp
4 Nguyễn Bảo Vệ Giáo sư 2012 Nông nghiệp
5 Cao Ngọc Điệp Giáo sư 2013 Nông nghiệp
6 Nguyễn Thanh Phương Giáo sư 2013 Thủy sản
7 Lê Văn Hòa Giáo sư 2016 Nông nghiệp
8 Võ Quang Minh Giáo sư 2017 Nông nghiệp
9 Hà Thanh Toàn Giáo sư 2017 Công nghệ thực phẩm
10 Trần Văn Hâu Giáo sư 2017 Nông nghiệp
11 Trần Ngọc Hải Giáo sư 2017 Thủy sản
12 Lưu Hữu Mãnh Phó Giáo sư 2002 Chăn nuôi
13 Trương Thị Nga Phó Giáo sư 2003 Nông nghiệp
14 Nguyễn Hữu Chiếm Phó Giáo sư 2004 Nông nghiệp
15 Trần Văn Hai Phó Giáo sư 2004 Nông nghiệp
16 Nguyễn Hữu Hiệp Phó Giáo sư 2004 Sinh học
17 Nguyễn Nhựt Xuân Dung Phó Giáo sư 2005 Chăn nuôi
18 Nguyễn Văn Mười Phó Giáo sư 2007 Công nghệ thực phẩm
19 Trương Quốc Phú Phó Giáo sư 2007 Thủy sản
20 Dương Ngọc Thành Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
21 Lê Khương Ninh Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
22 Lưu Thanh Đức Hải Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
23 Mai Văn Nam Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
24 Trương Đông Lộc Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
25 Võ Thành Danh Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
26 Võ Thị Thanh Lộc Phó Giáo sư 2009 Kinh tế
27 Lê Việt Dũng Phó Giáo sư 2009 Nông nghiệp
28 Nguyễn Duy Cần Phó Giáo sư 2009 Nông nghiệp
29 Nguyễn Mỹ Hoa Phó Giáo sư 2009 Nông nghiệp
30 Trần Thị Thu Thủy Phó Giáo sư 2009 Nông nghiệp
31 Dương Nhựt Long Phó Giáo sư 2009 Thủy sản
32 Nguyễn Văn Hòa Phó Giáo sư 2009 Thủy sản
33 Trần Thị Thanh Hiền Phó Giáo sư 2009 Thủy sản
34 Vũ Ngọc út Phó Giáo sư 2009 Thủy sản
35 Nguyễn Minh Thủy Phó Giáo sư 2010 CN Thực phẩm
36 Nguyễn Phú Lộc Phó Giáo sư 2010 Giáo dục học
37 Đỗ Văn Xê Phó Giáo sư 2010 Kinh tế
38 Bùi Thị Nga Phó Giáo sư 2010 Nông nghiệp
39 Nguyễn Bảo Toàn Phó Giáo sư 2010 Nông nghiệp
40 Nguyễn Minh Chơn Phó Giáo sư 2010 Nông nghiệp
41 Nguyễn Ngọc Đệ Phó Giáo sư 2010 Nông nghiệp
42 Trần Thị Ba Phó Giáo sư 2010 Nông nghiệp
43 Đỗ Thị Thanh Hương Phó Giáo sư 2010 Thủy sản
44 Lý Nguyễn Bình Phó Giáo sư 2011 CN Thực phẩm
45 Bùi Thị Mùi Phó Giáo sư 2011 Giáo dục học
46 Nguyễn Thị Hồng Nam Phó Giáo sư 2011 Giáo dục học
47 Bùi Thị Bửu Huê Phó Giáo sư 2011 Hóa học
48 Nguyễn Văn Sánh Phó Giáo sư 2011 Kinh tế
49 Nguyễn Văn Nở Phó Giáo sư 2011 Ngôn ngữ học
50 Lâm Ngọc Phương Phó Giáo sư 2011 Nông nghiệp
51 Lê Văn Bé Phó Giáo sư 2011 Nông nghiệp
52 Trần Kim Tính Phó Giáo sư 2011 Nông nghiệp
53 Võ Công Thành Phó Giáo sư 2011 Sinh học
54 Huỳnh Kim Diệu Phó Giáo sư 2011 Thú y
55 Nguyễn Hữu Hưng Phó Giáo sư 2011 Thú y
56 Đặng Thị Hoàng Oanh Phó Giáo sư 2011 Thủy sản
57 Huỳnh Xuân Hiệp Phó Giáo sư 2012 CN Thông tin
58 Trần Cao Đệ Phó Giáo sư 2012 CN Thông tin
59 Lê Anh Tuấn Phó Giáo sư 2012 Khoa học Trái đất
60 Nguyễn Hiếu Trung Phó Giáo sư 2012 Khoa học Trái đất
61 Bùi Văn Trịnh Phó Giáo sư 2012 Kinh tế
62 Trần Nhân Dũng Phó Giáo sư 2012 Nông nghiệp
63 Hồ Thị Việt Thu Phó Giáo sư 2012 Thú y
64 Ngô Thị Thu Thảo Phó Giáo sư 2012 Thủy sản
65 Lâm Quốc Anh Phó Giáo sư 2012 Toán học
66 Đỗ Võ Anh Khoa Phó Giáo sư 2013 Chăn nuôi
67 Nguyễn Trọng Ngữ Phó Giáo sư 2013 Chăn nuôi
68 Võ Tấn Thành Phó Giáo sư 2013 CN Thực phẩm
69 Trần Trung Tính Phó Giáo sư 2013 Điện
70 Nguyễn Phú Son Phó Giáo sư 2013 Kinh tế
71 Lê Tấn Lợi Phó Giáo sư 2013 Nông nghiệp
72 Lê Văn Khoa Phó Giáo sư 2013 Nông nghiệp
73 Ngô Thị Phương Dung Phó Giáo sư 2013 Nông nghiệp
74 Trương Trọng Ngôn Phó Giáo sư 2013 Nông nghiệp
75 Nguyễn Văn Thành Phó Giáo sư 2013 Sinh học
76 Trần Ngọc Bích Phó Giáo sư 2013 Thú y
77 Nguyễn Văn Công Phó Giáo sư 2013 Thủy sản
78 Trần Đắc Định Phó Giáo sư 2013 Thủy sản
79 Từ Thanh Dung Phó Giáo sư 2013 Thủy sản
80 Dương Hiếu Đẩu Phó Giáo sư 2013 Vật lý
81 Lam Mỹ Lan Phó Giáo sư 2014 Thủy sản
82 Lê Nguyễn Đoan Khôi Phó Giáo sư 2014 Kinh tế học
83 Lê Thanh Phong Phó Giáo sư 2014 Nông nghiệp
84 Lê Văn Vàng Phó Giáo sư 2014 Nông nghiệp
85 Lý Thị Liên Khai Phó Giáo sư 2014 Thú ý
86 Nguyễn Chí Ngôn Phó Giáo sư 2014 Tự động hóa
87 Nguyễn Công Hà Phó Giáo sư 2014 Công nghệ thực phẩm
88 Nguyễn Kim Châu Phó Giáo sư 2014 Văn học
89 Nguyễn Thanh Phong Phó Giáo sư 2014 Vật lý
90 Nguyễn Thị Ngọc Anh Phó Giáo sư 2014 Thủy sản
91 Phan Trung Hiền Phó Giáo sư 2014 Luật học
92 Trần Vũ Phến Phó Giáo sư 2014 Nông nghiệp
93 Trương Hoàng Đan Phó Giáo sư 2014 Nông nghiệp
94 Trương Hoàng Minh Phó Giáo sư 2014 Thủy sản
95 Đoàn Văn Hồng Thiện Phó Giáo sư 2015 Hóa học
96 Đỗ Thanh Nghị Phó Giáo sư 2015 Công nghệ Thông tin
97 Nguyễn Thái Nghe Phó Giáo sư 2015 Công nghệ Thông tin
98 Nguyễn Thành Tiên Phó Giáo sư 2015 Vật lý
99 Phạm Lê Thông Phó Giáo sư 2015 Kinh tế
100 Quan Minh Nhựt Phó Giáo sư 2015 Kinh tế
101 Trần ái Kết Phó Giáo sư 2015 Kinh tế
102 Văn Phạm Đăng Trí Phó Giáo sư 2015 Nông nghiệp
103 Châu Minh Khôi Phó Giáo sư 2015 Nông nghiệp
104 Hồ Quảng Đồ Phó Giáo sư 2015 Chăn nuôi
105 Nguyễn Thành Hối Phó Giáo sư 2015 Nông nghiệp
106 Phạm Phước Nhẫn Phó Giáo sư 2015 Nông nghiệp
107 Dương Thúy Yên Phó Giáo sư 2015 Thủy sản
108 Phạm Minh Đức Phó Giáo sư 2015 Thủy sản
109 Phạm Thanh Liêm Phó Giáo sư 2015 Thủy sản
110 Trần Thị Tuyết Hoa Phó Giáo sư 2015 Thủy sản
111 Nguyễn Võ Châu Ngân Phó Giáo sư 2015 Nông nghiệp
112 Huỳnh Quang Tín Phó Giáo sư 2016 Nông học
113 Huỳnh Trường Huy Phó Giáo sư 2016 Kinh tế
114 Lê Cảnh Dũng Phó Giáo sư 2016 Kinh tế
115 Lê Vĩnh Thúc Phó Giáo sư 2016 Nông nghiệp
116 Nguyễn Hữu Khánh Phó Giáo sư 2016 Toán học
117 Nguyễn Thị Kim Khang Phó Giáo sư 2016 Chăn nuôi
118 Nguyễn Thị Thủy Phó Giáo sư 2016 Chăn nuôi
119 Tất Anh Thư Phó Giáo sư 2016 Nông nghiệp
120 Võ Nam Sơn Phó Giáo sư 2016 Thủy sản
121 Đái Thị Xuân Trang Phó Giáo sư 2016 Sinh học ứng dụng
122 Nguyễn Văn Bé Phó Giáo sư 2017 Quản lý tài nguyên và môi trường
123 Huỳnh Liên Hương Phó Giáo sư 2017 Hóa học
124 Hồ Quốc Phong Phó Giáo sư 2017 Hóa học
125 Ngô Quang Hiếu Phó Giáo sư 2017 Cơ khí
126 Phạm Nguyên Khang Phó Giáo sư 2017 Công nghệ thông tin
127 Nguyễn Trí Tuấn Phó Giáo sư 2017 Vật lý
128 Ngô Thanh Phong Phó Giáo sư 2017 Sinh học
129 Phạm Vũ Nhật Phó Giáo sư 2017 Hóa học
130 Tôn Nữ Liên Hương Phó Giáo sư 2017 Hóa học
131 Đào Ngọc Cảnh Phó Giáo sư 2017 Khoa học Trái đất
132 Võ Văn Dứt Phó Giáo sư 2017 Kinh tế
133 Nguyễn Thị Hồng Điệp Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
134 Ngô Thụy Diễm Trang Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
135 Phạm Thanh Vũ Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
136 Phạm Văn Toàn Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
137 Trịnh Quốc Lập Phó Giáo sư 2017 Giáo dục học
138 Lê Minh Tường Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
139 Nguyễn Thị Thu Nga Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
140 Nhan Minh Trí Phó Giáo sư 2017 Công nghệ thực phẩm
141 Trần Thanh Trúc Phó Giáo sư 2017 Công nghệ thực phẩm
142 Trần Văn Dũng Phó Giáo sư 2017 Nông nghiệp
143 Nguyễn Thanh Tùng Phó Giáo sư 2017 Sinh học
144 Trần Văn Minh Phó Giáo sư 2017 Văn học
145 Vũ Thanh Trà Phó Giáo sư 2017 Vật lý
146 Bùi Minh Tâm Phó Giáo sư 2017 Thủy sản
147 Châu Tài Tảo Phó Giáo sư 2017 Thủy sản
148 Lê Quốc Việt Phó Giáo sư 2017 Thủy sản
149 Nguyễn Thanh Long Phó Giáo sư 2017 Thủy sản
150 Phạm Thị Tuyết Ngân Phó Giáo sư 2017 Thủy sản

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
Tư vấn & hỗ trợ
sinh viên
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 135084

Đang trực tuyến: 417