DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2017 - 2018
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)

STT HỌ TÊN NỮ CHUYÊN NGÀNH HỌC VỊ HỌC HÀM
1 Huỳnh Tương Ái   Địa lý kinh tế Đại học  
2 Hà Duy An   Telecommunication  & Networking Thạc sỹ  
3 Nguyễn Thị Thu An X KH Máy tính ứng dụng Tiến sỹ  
4 Nguyễn Thúy An X Kế toán Thạc sỹ  
5 Trần Vũ An   Vật liệu xây dựng Tiến sỹ  
6 Trần Công Án   Khoa học máy tính Tiến sỹ  
7 An Võ Tuấn Anh   KH Ngôn ngữ Tiến sỹ  
8 Bùi Tấn Anh   Sinh học Master  
9 Đặng Trâm Anh X Kỹ thuật giao thông Master  
10 Lâm Quốc Anh   Toán học Tiến sỹ PGS
11 Lê Quang Anh   Giáo dục học Thạc sỹ  
12 Lê Quốc Anh   Thiết bị mạng, điện Thạc sỹ  
13 Lưu Hoàng Anh X LL&PP dạy tiếng Anh Thạc sỹ  
14 Ngô Mi Lệ Anh X Ngôn ngữ học ứng dụng Master  
15 Ngụy Ngọc Anh X Luật Kinh tế Thạc sỹ  
16 Nguyễn Hoàng Anh   Vật liệu xây dựng Tiến sỹ  
17 Nguyễn Huỳnh Anh X Luật Kinh tế Thạc sỹ  
18 Nguyễn Lam Vân Anh X SP Pháp văn Đại học  
19 Nguyễn Phạm Tuyết Anh X QT Kinh doanh Thạc sỹ  
20 Nguyễn Thị Lan Anh X Thương mại quốc tế Thạc sỹ  
21 Nguyễn Thị Ngọc Anh X Thủy sản Tiến sỹ PGS
22 Nguyễn Thị Việt Anh X LL&PP dạy tiếng Anh Master  
23 Phạm Lan Anh X LL&PP dạy tiếng Anh Thạc sỹ  
24 Phạm Mai Anh X SP Anh văn Đại học  
25 Phạm Tuấn Anh   LL&PPdạy Văn& TViệt Thạc sỹ  
26 Phan Thị Phương Anh X Chính trị học Tiến sỹ  
27 Sử Kim Anh X Hệ thống thông tin Thạc sỹ  
28 Trần Quế Anh X Kế toán Thạc sỹ  
29 Trần Thị Hoàng Anh X Hướngdẫnviên Dulịch Đại học  
30 Võ Thị Tú Anh X Sinh thái học Thạc sỹ  
31 Ông Huỳnh Nguyệt Ánh X Trồng trọt Thạc sỹ  
32 Nguyễn Văn Ây   Công nghệ Sinh học Tiến sỹ  
33 Đàm Thị Phong Ba X KT Nông nghiệp Thạc sỹ  
34 Dương Thị Bé Ba X LTXS & Tkê Toán học Thạc sỹ  
35 Nguyễn Thị Bé Ba X Địa lý Thạc sỹ  
36 Trần Thị Ba X Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
37 Võ Thành Bắc   Cơ khí Thạc sỹ  
38 Nguyễn Văn Bạc   Quản lý thông tin Master  
39 Nguyễn Việt Bách   CN Hóa học Đại học  
40 Lê Thị Bạch X Hóa lý Thạc sỹ  
41 Bùi Võ Quốc Bảo   Hệ thống thông tin Thạc sỹ  
42 Lâm Hoài Bảo   Phát triển HTTT Master  
43 Trương Quốc Bảo   KT cơ khí và tự động hoá Tiến sỹ  
44 Cao Ngọc Báu   Giáo dục học Thạc sỹ  
45 Chim Văn Bé   Văn học Việt Nam Thạc sỹ  
46 Lê Văn Bé   Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
47 Nguyễn Văn Bé   Quản lý tài nguyên và môi trường Tiến sỹ PGS*
48 Phùng Văn Bền   Quân sự Đại học  
49 Phạm Văn Beo   Luật hình sự Tiến sỹ  
50 Lê Thị Ngọc Bích X VH Việt Nam Thạc sỹ  
51 Thân Thị Ngọc Bích X Luật dân sự và tố tụng dân sự Thạc sỹ  
52 Trần Ngọc Bích   Thú y Tiến sỹ PGS
53 Dương Thái Bình   KT Điều khiển & tự động hóa Thạc sỹ  
54 Lý Nguyễn Bình   Công nghệ thực phẩm Tiến sỹ PGS
55 Nguyễn Thanh Bình   Tài chính Đại học  
56 Nguyễn Thanh Bình   KH Nông nghiệp Tiến sỹ  
57 Nguyễn Thị Song Bình X Kinh doanh & Quản lý Thạc sỹ  
58 Phạm Văn Bình   Cơ khí nông nghiệp Đại học  
59 Trần Ngân Bình X KH Máy tính ứng dụng Master  
60 Võ Huy Bình   SP Ngữ văn Đại học  
61 Phạm Văn Búa   Lịch sử Đảng CSVN Tiến sỹ  
62 Trần Hồng Ca X Luật Kinh tế Thạc sỹ  
63 Nguyễn Duy Cần   Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
64 Nguyễn Văn Cần   KT hệ thống công nghiệp Thạc sỹ  
65 Trần Thị Diễm Cần X Kinh tế Thạc sỹ  
66 Nguyễn Ngọc Cẩn   Giáo dục chính trị Thạc sỹ  
67 Phan Thượng Cang   Khoa học máy tính Tiến sỹ  
68 Đào Ngọc Cảnh   Địa lý Tiến sỹ PGS*
69 Nguyễn Minh Cảnh   QT Kinh doanh Thạc sỹ  
70 Nguyễn Thắng Cảnh   KH Ngôn ngữ Tiến sỹ  
71 Châu Hoàng Cầu   Giáo dục học Thạc sỹ  
72 Trần Lê Trung Chánh   KT Điều khiển Thạc sỹ  
73 Bùi Minh Châu X Ngôn ngữ học ứng dụng Master  
74 Huỳnh Hữu Bích Châu X Hóa lý thuyết&Hóa lý Thạc sỹ  
75 Lê Thị Nguyệt Châu X Luật học Tiến sỹ  
76 Mạc Giáng Châu X Luật Kinh tế Thạc sỹ  
77 Ngô Thị Bảo Châu X Ngôn ngữ Thạc sỹ  
78 Nguyễn Kim Châu   Văn học Tiến sỹ PGS
79 Nguyễn Thị Bảo Châu X QT Kinh doanh Thạc sỹ  
80 Phan Thị Hồng Châu X VL Kỹ thuật Thạc sỹ  
81 Trần Việt Châu   CN Thông tin Tiến sỹ  
82 Võ Trần Thị Bích Châu X KT hệ thống công nghiệp Thạc sỹ  
83 Đặng Vũ Kim Chi X Giáo dục học Thạc sỹ  
84 Hồ Hữu Phương Chi X Tài chính-Ngân hàng Đại học  
85 Nguyễn Thị Kim Chi X Hồ Chí Minh học Thạc sỹ  
86 Nguyễn Thị Kim Chi X Vật lý kỹ thuật Thạc sỹ  
87 Trần Nguyễn Dương Chi X CN Thông tin Thạc sỹ  
88 Nguyễn Hữu Chiếm   Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
89 Bùi Thanh Chiến   XD Dân dụng& CNghiệp Thạc sỹ  
90 Đinh Thị Chinh X Lịch sử Đảng CSVN Thạc sỹ  
91 Lê Huỳnh Phương Chinh X Luật Quốc tế&So sánh Thạc sỹ  
92 Bùi Quốc Chính   Tin học Tiến sỹ  
93 Nguyễn Minh Chơn   Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
94 Phùng Kim Chức   PT vi phân & tích phân Tiến sỹ  
95 Lâm Hoàng Chương   Toán ứng dụng Tiến sỹ  
96 Võ Văn Chương   KH Ngôn ngữ Tiến sỹ  
97 Nguyễn Phước Công   Công thôn Đại học  
98 Nguyễn Văn Công   Thủy sản Tiến sỹ PGS
99 Nguyễn Thị Hoa Cúc X Luật Kinh tế Thạc sỹ  
100 Nguyễn Chí Cương   Bảo vệ thực vật Thạc sỹ  
101 Nguyễn Văn Cương   Cơ khí nông nghiệp Tiến sỹ  
102 Đoàn Nguyễn Phú Cường   Luật Kinh tế Thạc sỹ  
103 Đoàn Phú Cường   Cơ khí Thạc sỹ  
104 Nguyễn Đức Cường   Quân sự Đại học  
105 Nguyễn Duy Cường   Giải tích Thạc sỹ  
106 Nguyễn Hữu Cường   KT cơ khí và tự động hoá Tiến sỹ  
107 Ong Quốc Cường   QT Kinh doanh Thạc sỹ  
108 Phạm Phú Cường   kỹ thuật Điện tử Thạc sỹ  
109 Phan Huy Cường   Hệ thống thông tin Thạc sỹ  
110 Sơn Chanh Đa   Văn hóa học Thạc sỹ  
111 Thạch Chanh Đa   Văn hóa Khmer Nam Bộ Thạc sỹ  
112 Huỳnh Văn Đà   QL Dulịch&lữ hành QT Master  
113 Huỳnh Thị Trang Đài X VL Lý thuyết&VL Toán Thạc sỹ  
114 Thái Văn Đại   QT Kinh doanh Master  
115 Nguyễn Phúc Đảm   Hóa hữu cơ Tiến sỹ  
116 Nguyễn Thị Hồng Dân X Toán ứng dụng Master  
117 Thái Công Dân   Quản lý giáo dục Tiến sỹ  
118 Tống Yên Đan X Kinh tế môi trường Tiến sỹ  
119 Trương Hoàng Đan X Nông nghiệp Tiến sỹ PGS
120 Phan Thị Dang X Địa lý Thạc sỹ  
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
Tư vấn & hỗ trợ
sinh viên
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 135124

Đang trực tuyến: 607