Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Đề án mở ngành năm 2022

Đề án mở ngành năm 2022

Trường Đại học Cần Thơ công bố đề án mở ngành năm 2022, cụ thể như sau:

TT
Mã ngành
Tên ngành
Tập tin
1 7320104 Truyền thông Đa phương tiện Truyen-thong-da-phuong-tien.pdf
2 7480202 An toàn thông tin An-toan-thong-tin.pdf
3 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung.pdf
4 7460201 Thống kê Thong-ke.pdf
5 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước Ky-thuat-cap-thoat-nuoc.pdf
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) Ky-thuat-phan-mem-CLC.pdf
7 7340101 Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) Quan-tri-kinh-doanh-CLC.pdf
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chất lượng cao) Quan-tri-Dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-CLC.pdf
Lượt xem: 1137

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI