Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Bo
Góp ý

1. Góp ý với Trường:

   Đại học Cần Thơ (Can Tho University)

   Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

   Điện thoại: (84-0292) 3832663 - (84-0292) 3838474; Fax: (84-0292) 3838474;

   Email: dhct@ctu.edu.vn


2. Hộp thư phản ánh trực tiếp của cán bộ:

   Địa chỉ email góp ý: phananhcb@ctu.edu.vn


3. Hộp thư phản ánh trực tiếp của sinh viên:

   Địa chỉ email góp ý: phananhsv@ctu.edu.vn


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University