Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Với mong muốn đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh toàn cầu hóa, Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ tiến hành xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học. Ngày 25/5/2018, Khoa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo với sự tham dự của GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng ban chức năng trong trường; các nhà khoa học, doanh nghiệp - đơn vị sử dụng lao động, giảng viên và cựu sinh viên. Chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí nghề nghiệp nhau trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và...

 
 


  
Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University