Hoàn thành tốt công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2015

Ngày 28/3/2015 và 29/3/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1. Công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2015 được lãnh đạo Trường chỉ đạo lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm và tổ chức thực hiện rất chu đáo và cẩn trọng. Với sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của lãnh đạo Nhà trường, sự nỗ lực thực hiện nhiêm vụ công tác cụ thể của từng cá nhân, đơn vị chuyên trách, kỳ thi đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế. Tổng số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2015 trong đợt 1 là 1.322, trong đó có 1.256 hồ sơ đăng ký thi tuyển trình độ Thạc sĩ và 66 hồ sơ dự tuyển trình độ Tiến sĩ. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học từ năm 1982, đến nay Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm vụ đào tạo 15 chuyên ngành Tiến sĩ và 37 ngành Thạc sĩ trong đó 35 ngành thạc sĩ trong nước và 02 ngành thạc sĩ quốc tế. Năm 2015, Trường...

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University