Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho 424 học viên cao học và 03 nghiên cứu sinh năm 2015 (đợt 1)

Ngày 27/6/2015, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2015 (đợt 1) được diễn ra long trọng. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Lê Việt Dũng, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Trần Trung Tính; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, các thầy cô tham gia giảng dạy, thân nhân và đồng nghiệp của các tân Tiến sĩ và Thạc sĩ lãnh bằng tốt nghiệp. Trường ĐHCT được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 15 chuyên ngành Tiến sĩ và 37 chuyên ngành Thạc sĩ (trong đó có 35 ngành Thạc sĩ trong nước và 02 ngành liên kết đào tạo quốc tế). Quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện nay là 3.366, trong đó 343 nghiên cứu sinh (NCS) và 3.023 học viên cao học. Tại buổi lễ, có tất cả 03 NCS được trao bằng Tiến sĩ và 424 học viên cao học được trao bằng Thạc sĩ. Như vậy tính đến thời điểm này, số lượng NCS và học viên cao học của trường đã tốt nghiệp là 51 Tiến sĩ và 5.527 Thạc sĩ. Trong 03 NCS nhận bằng Tiến sĩ hôm nay có...

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University