Hội nghị triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Ngày 15/4/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Hội trường II. Tham dự Hội nghị gồm các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Đỗ Văn Xê, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị, các thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng và các tổ Đảm bảo chất lượng. Hội nghị đã tiến hành triển khai quy trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn AUN, hướng dẫn chi tiết các hoạt động cụ thể cần thực hiện trong công tác đảm bảo chất lượng nội bộ năm 2014. Tại Hội nghị, lãnh đạo Trường đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nội bộ, thực hiện ĐBCL theo tiêu chuẩn chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến thực hiện hiệu quả công tác đánh giá ngoài, đặc biệt là đảm bảo chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực chất lượng quốc tế.

 
 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University