Hội thảo khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 17/9/2014, Hội thảo khoa học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 12 đã diễn ra tại Hội trường Trung tâm Học liệu - Trường ĐHCT thu hút sự tham dự của trên 120 đại biểu đến từ các viện, trường đại học trong và ngoài nước. Trong số đại biểu dự Hội thảo có 24 đại biểu là cán bộ và sinh viên của Viện Công Nghệ Kyoto, 30 đại biểu từ các viện, trường như Viện Hàn lâm Khoa học và Công gghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại Học An Giang, và hơn 70 cán bộ - sinh viên Trường ĐHCT.  Hội thảo khoa học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 12 do Trường ĐHCT đăng cai tổ chức dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Viện Công nghệ Kyoto (Nhật Bản). Hội thảo cũng vinh dự nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH Sinh Hóa Phù Sa. Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo điều kiện chia sẻ cho giữa các nhà khoa học và đại biểu có quan tâm về các thành tựu mới, kết quả nghiên cứu khoa học đạt được trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ hóa-vật...

 
 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University