Làm việc với Trường ĐH Hàng Hải về liên kết đào tạo sau đại học

Ngày 28/01/2015, đoàn công tác Trường Đại học Hàng Hải do PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh, Phó Hiệu trưởng dẫn đầu đã đến làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về công tác liên kết đào tạo sau đại học. Tiếp đoàn có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác đào tạo sau đại học của Trường ĐHCT. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ lao động trong vùng ĐBSCL theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng trong thời kỳ hội nhập, Trường ĐHCT đã và đang đẩy mạnh công tác đào tạo sau đại học, không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sau đại học của Trường. Trường ĐHCT tích cực chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để mở ngành đào tạo sau đại học theo nhu cầu của xã hội dựa trên điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, Trường cũng thực hiện liên kết, hợp tác với các trường trọng điểm của quốc gia để mở lớp đào tạo sau đại học các ngành học mà người học tại vùng ĐBSCL có nhu...

 
 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University