Lễ Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học - Đại học Cần Thơ

Nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy việc học tiếng Hàn, thu hút nhiều sinh viên Hàn Quốc, các trường đại học, các công ty Hàn Quốc hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Trường Đại học Cần Thơ thành lập Trung tâm Hàn Quốc học - Đại học Cần Thơ. Và trong tháng 5 năm 2015, Quỹ Sejong Hakdang của Hàn Quốc đã đồng ý hỗ trợ thành lập Viện Vua Sejong Cần Thơ đặt tại Trường Đại học Cần Thơ. Vào ngày 27/11/2015, Lễ Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học - Đại học Cần Thơ và Viện Vua Sejong Cần Thơ sẽ được tổ chức với sự tham gia của các đại diện từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Quỹ Sejong Hakdang Việt Nam và nhiều tổ chức Hàn Quốc khác tại Việt Nam. Tại buổi lễ này, Ngân hàng Woori Hàn Quốc sẽ trao 15 suất học bổng cho các bạn sinh viên có thành tích hoạt động phong trào của Trường Đại học Cần Thơ. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 27/11/2015 Địa điểm: Hội trường lớn, khu II - Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q....

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University